CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til LANDSMØTET 2019

25. april 2015

Ny strategi og handlingsplan

Ine fra sentralstyret åpnet diskusjonen rundt sak 8 – Strategi og handlingsplan 2016-2018 ved å se på inneværende strategi og handlingsplan. Hun gikk gjennom arbeidet som har ledet frem til forslag om ny strategi og handlingsplan. Da hun gikk gjennom status på strategi og handlingsplan 2013-2015, kom det frem at vi har kommet veldig langt […]

Les mer »

25. april 2015

Budsjett 2015

Sentralstyret la frem budsjettet for 2015. Kontrollkomitéen påpekte at eventuelle tillegg bør komme i løpet av diskusjonen. Hordaland påpekte at sak 11 kan ha en budsjettimplikasjon. Landsmøtet ba om noen tall å forholde seg til og frøs diskusjonen til senere på landsmøtet.

Les mer »

25. april 2015

Lunsj

I år som flere tidligere år var lunsjen på hotellet svært god.  

Les mer »

25. april 2015

Sak 11 – Nytt medlemssystem

Grunnet endringer i dagsorden ble sak 11 – forslag til nytt medlemssystem (dokumentet har feil saksnummer) diskutert før lunsj. Hordaland og Bergen presenterte ønsket om å bedre ivareta medlemsmassen for å unngå at medlemmer glemmer å fornye medlemskapet. Det ble lagt vekt på hvor lett det er å glemme å betale medlemsavgift når den kommer […]

Les mer »

25. april 2015

Regnskap 2014

Tor Gunnar i sentralstyret presenterte regnskapet for 2014. Det er første gang på lenge at vi har et revisorgodkjent regnskap til Landsmøtet, noe som er bra. Inntektene var stort sett forutsigbare. Regnskapet for 2014 er noe vanskelig å sammenligne med tidligere på grunn av at man har begynt å periodisere regnskapet, men det vil fremover […]

Les mer »

25. april 2015

Årsberettning 2015

Nestleder Anne Kristine Giltvedt gikk gjennom årsberettningen. 2014 var et bra år med stigende medlemstall og mange deltakere på programmer samt mange arrangerte prosjekter. Det ble presisert at det er viktig å komme med korreksjoner hvis noe i rapporten er feilaktig slik at historien vår blir korrekt over tid.

Les mer »

25. april 2015

Leders tale

Ine Anett Jomaas startet sin tale med å igjen ønske velkommen til Landsmøtet. I år har Landsmøtet endret form noe ved å flytte starten til lørdag formiddag heller enn å starte fredag kveld med sosialt. Grunnen til det er delvis på grunn av økonomiske fordeler og på grunn av positive erfaringer fra Høstmøtet. Høstmøtet vil […]

Les mer »

25. april 2015

Emneknagg!

Årets offisielle emneknagg er #lmcisv2015

Les mer »

25. april 2015

Møtepraktiske godkjenninger

Landsmøtet gikk så videre til å godkjenne innkallingen ved aklamasjon. Hordaland foreslo å endre rekkefølge på saker, sak 11 om nytt medlemssystem til før diskusjon av budsjett og flytte sak 12 til siste punkt på lørdag. Sentralstyret foreslo Inger Berit Hagen og Andrea Stangeland som ordstyrere. Landsmøtet var enige. Trond fra Trøndeland og Hendrik fra […]

Les mer »

25. april 2015

Presentasjon av deltakere

I år hadde landsmøtet deltakere fra alle lag og alle lag hadde mer enn én deltaker. Det er kjempebra!

Les mer »