Presentasjon av kandidatar

Fredrik Gjestland tok på seg valghatten (!) og presenterte kandidatar til sentralstyret og komiteane. Etter at ny struktur for komiteane vart oppretta så er det mange komiteleiarar og komitemedlemmer som skal velges inn. Kandidatar sentralstyretleiar – Alexander Holst (Oslo og Akershus)programansvarleg – Eirin Berge (Buskerud) sentralstyret vara (2) – Hedvig Samset & Sara Sekkingstad Kandidatar…

Normalvedtekter for fylkes- og lokallag

Sentralstyret, ved Oda Johnsen Longvanes, presenterer forslag til vedtektsendringar. Det er eit krav at alle fylkes-og lokallag har vedtekter for dei fleste støtteordningar CISV Norge og alle laga mottar støtte fra. For å sikre at ingen lag står utan eigne vedtekter er det foreslått at normalvedtektene skal gjelde for alle fylkes- og lokallag, med mindre…

Årsberetning, rekneskap og budsjett

Etter leiar sin tale, var det tid for sakshandsaming. Oppdaterte saksdokument finn ein på https://lm.cisv.no/saksliste-lm/ Sentralstyret, ved Hanne Løge, gjekk gjennom hovudtrekka i årsberetninga for 2018. Det vart opna for kommentarar og spørsmål. Årsberetninga vil bli tatt opp til votering på andre dag av landsmøtet. Etter årsberetninga vart rekneskapen for 2018 lagt fram av sentralstyret…

Velkommen!

Endeleg er Landsmøte 2019 i gong! For første gong er landsmøtet arrangert av CISV Norge og ikkje eit fylkeslag. Landsmøtet vert arrangert på Comfort Runway Hotel på Gardermoen og omlag 60 personar er tilstades. Hanne ønska alle velkomne og introduserte gjest og opningstaler frå Press, Marina Johansen. Press er Redd Barna sin ungdomsorganisasjon og kjempar…