1. Åpning Godkjenning av innkalling
  Godkjenning av saksliste
  (LM-2019-01)
 2. Konstituering
  • Valg av ordstyrere – 2 personer
  • Valg av protokollunderskrivere – 2 personer
  • Valg av tellekorps – 3 personer
  • Valg av referent – 1 person
  • Gjennomgang og godkjenning av forretningsorden
 3. Leders tale
 4. Årsberetningen 2018
 5. Regnskap for 2018
 6. Revidering av budsjett 2019
  (LM-2019-06 A Revidert budsjett 2019)
  (LM-2019-06 B Noter revidert budsjett 2019)
 7. Normalvedtekter for fylkes- og lokallag
  (LM-2019-07-A Sakspapir)
  (LM-2019-07-B Endrede vedtekter)
 8. Justering av antall medlemmer i nasjonale komiteer
  (LM-2019-08 Sakspapir)
 9. Opprette ny 100 % fast stilling på kontoret
  (LM-2019-09 Sakspapir)
 10. Diskusjonssak om regionsreform
  (LM-2019-10 Sakspapir)
 11. Valg 2019 – presentasjon av kandidatene
 12. Vedtak innmeldte saker
  • Godkjenning av årsberetning
  • Godkjenning av regnskap
  • Sak 7
  • Sak 8
  • Sak 9
  • Sak 10
 13. Budsjett 2019 –vedtak
 14. Valg 2019