1. Åpning
 2. Konstituering
  • Valg av ordstyrere – 2 personer
  • Valg av protokollunderskrivere – 2 personer
  • Valg av tellekorps – 3 personer
  • Valg av referent – 1 person 
  • Gjennomgang og godkjenning av forretningsorden
 3. Leders tale
 4. Årsberetningen 2019
  LM-2020-04  Årsberetning 2019
  Vedlegg til Årsberetning:
  Vedlegg 1: CISV Program 2019
  Kontrollkomiteens rapport: Kontrollkomiteens Beretning 2019 2020
  Oppdatert årsberetning: Årsberetning 2019
  Oppdatert vedlegg 1: CISV Program 2019
 5. Regnskap for 2019
  LM-2020-05 A1 Regnskap 2019
  (Se egen fane for regnskap 2019 mot budsjett 2019)
  LM-2020-05 A2 Balanse 2019
  LM-2020-05 B Noter regnskap 2019
  LM-2020-05 C Revisjonsberetning (utkast)
 6. Budsjett 2020
  LM-2020-06 A Revidert budsjett 2020
  LM-2020-06 B Noter revidert budsjett 2020
  LM-2020-06 C Valg av revisor og kontingent for 2021
 7. Valg 2020