Fredag 13. april

Innen kl 20.00             Ankomst, innsjekking, registrering

20.00                           Middag

21.00                           Program ved Rogaland

 

Lørdag 14. april

Innen kl 09.00             Frokost

09.00                           Åpning / CISV Rogaland ønsker velkommen

09.30                           Presentasjon av deltakerne – sentralstyret- komitelederne- fylkeslagene

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteledere, fullmaktskomite, tellekorps

Gjennomgang av møteregler og program

10.15                           Leders tale

10.30                           Årsberetningen 2011

10.45                           Pause m/kaffe

11.00                           Regnskap 2011

11.30                           Presentasjon av budsjett 2012 og informasjon om videre prosess

12.00                           Presentasjon av Sak 7 Medlemskontingent

12.15                           Evaluering og planer for av sekretariatet

13.00                           Lunsj

13.45                           Strategi og handlingsplan – presentasjon og arbeid i grupper

14.30                           Den internasjonale organisasjonsgjennomgang – presentasjon og arbeid i grupper

15.15                           Endring i juniorstruktur

Navnestruktur CISV-program

16.00                           Pause + mingling med valgkandidater

16.30                           Valgkomiteen presenterer kandidatene

16.45                           Sak Evaluering av strukturendring

17.45                           Avslutning av dagen

18.00                           Program ferdig

19:00                          Middag

Søndag 15. april

Innen 09.00                Frokost

09.00                           Vedtak innmeldte saker

Regnskap

10:00                          Valg av revisor

Kontingent 2012 og 2013

10.30                           Pause m/kaffe

10.45                           Budsjett 2011 – diskusjon og vedtak

11.00                           Valg v/valgkomiteen

11:20                          Landsmøtet 2013

11.30                           Eventuelt –

12.30                           Avslutning/evaluering

13.00                           Lunsj

14.00 – 16.00              RSM

14.00 – 16.00              Tema-del ved ICAN Norge http://www.icanw.no/