Saker Vår-RSM 2016

 

 1. Åpning

 

 1. Godkjenning av innkalling

 

 1. Godkjenning av saksliste (Vedlegg RSMV-2016-01)

 

 1. Rapport fra fylkeslagene – 1 min. pr. lag, gjerne en ”solskinnshistorie”

 

 1. Rapport fra Sentralstyret

 

 1. Rapport fra BEAM (Regionalt møte Europa, Afrika og Midtøsten)

 

 1. Stabssituasjonen inneværende år – Leirer 2016 (Vedlegg RSMV-2016-02)

 

 1. IPP-poeng (Vedlegg RSMV-2016-03)
 2. Arrangement av program 2017-, Barneleir, Step Up, Interchange, Seminarleir, Youth Meeting, Mosaikk og IPP (Vedlegg RSMV-2016-04a, RSMV-2026-04b, RSMV-2026-04c og RSMV-2026-04d)
 3. Innmelding Step Up delegasjoner for 2016.
 4. Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av info-file D-59 (Vedlegg RSMV-2015-05)
 5. Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av info-file D-56 (Vedlegg RSMV-2015-06)

 

 1. Eventuelt