Program Landsmøtet 2016

Lørdag 9. april

Innen kl 11.00        Innsjekk

11.00                      Åpning / CISV Hedmark ønsker velkommen

11.30                      Presentasjon av deltakerne – sentralstyret- komitelederne – fylkeslagene

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteledere
  • Fullmaktskomite, tellekorps
  • Gjennomgang av møteregler og program

12.15                      Pause m/kaffe

12.30                     Leders tale

12:45                     Årsberetningen 2015 (Oppsummering)

13.15                      Lunch

14:15                      Regnskap 2015

14:45                    Presentasjon av budsjett 2016 og informasjon om videre prosess

15:15                      Presentasjon av Landsmøtesaker

15:30                     Landsmøtesaker

16:45                    Valgkomiteen presenterer kandidatene

17:15                      Pause + mingling med valgkandidater

17:45                     Landsmøtesaker

18.30                     Program ferdig

19:15                      Middag

 

 

Søndag 10. april

Innen 09.00            Frokost

 

09.00                        Vedtak innmeldte saker

Regnskap 2015

10:00                         Valg av revisor

Kontingent 2017

10.30                         Pause m/kaffe

10.45                         Budsjett 2016 – diskusjon og vedtak

11.00                          Valg v/valgkomiteen

11:20                          Landsmøtet 2017

12.30                          Avslutning/evaluering

13.00                          Lunsj

14.00 – 16.00             RSM

14.00 – 16.00             Tema-del ved EVS Läetitia Poulet