1. Åpning
1.1. Godkjenning av innkalling
 1.2. Godkjenning av saksliste (Vedlegg LM-2015-01)

2. Konstituering
2.1. Valg av ordstyrere – 2 personer
2.2. Valg av fullmaktskomité – 2 personer
2.3. Valg av protokollunderskrivere – 2 personer
2.4. Valg av tellekorps – 3 personer
2.5. Valg av referent – 1 person
2.6. Gjennomgang og godkjenning av forretningsorden
2.7. Godkjenning av fullmakter

3. Leders tale

4. Årsberetningen 2014 (Vedlegg LM-2015-02)

5. Regnskap for 2014 (Vedlegg LM-2015-03a, LM-2015-03b, LM-2015-03c)

6. Revidering av budsjett 2015 – (Vedlegg LM-2015-04a og LM-2015-04b)
Presentasjon

7. Orientering fra Sentralstyret – Evaluering av Strategi- og Handlingsplan 2013-2015

8. Sak fra Sentralstyret – Strategi- og handlingsplan 2016-2018 (Vedlegg LM-2015-05)

9. Sak fra Sentralstyret – Revidering av info-file D-41 Disponering av egenkapital (Vedlegg LM-2015-06a, LM-2015-06b og LM-2015-06c)

10. Sak fra Sentralstyret – Opprettelse av ny komité – IT-komité (Vedlegg LM-2015-07)

11. Sak fra CISV Hordaland og CISV Bergen – nytt medlemssystem (LM-2015-08)

12. Sak fra CISV Hordaland – vedtektsendringer av paragraf 7 og 9. (LM-2015-09)

13. Sak fra Sentralstyret – vedtektsendringer av paragraf 11 (Vedlegg LM-2015-10)

14. Sak fra Sentralstyret – andre vedtektsendringer (Vedlegg LM-2015-11)

15. Valg 2014 – Presentasjon av kandidatene

16. Vedtak innmeldte saker
16.1. Godkjenning årsberetning 2014 (LM-2015-02)
16.2. Godkjenning av regnskap 2014 (LM-2015-03a)
16.3. Sak 8 (LM-2015-05)
16.4. Sak 9 (LM-2015-06a,b,c)
16.5. Sak 10 (LM-2015-07)
16.6. Sak 11 (LM-2015-08)
16.7. Sak 12 (LM-2015-09)
16.8. Sak 13 (LM-2015-10)
16.9. Sak 14 (LM-2015-11)

17. Budsjett 2015
17.1. Godkjenning budsjett 2015 (LM-2015-04a)
17.2. Valg av revisor
17.3. Medlemskontingent 2016

18. Valg 2015

19. Landsmøte 2016