Innkalling

1. Det innkalles med dette til LANDSMØTE i CISV Norge

Fredag 4. – søndag 6. april 2014.

Landsmøtet vil finne sted på Rica Victoria, Lillehammer.

Veibeskrivelse til hotellet finner dere her

Program starter fredag kveld kl. 20.00 med felles middag. Landsmøtet avsluttes søndag kl. 13.00.

Årets TEMA-del er søndag kl. 13.00 – kl. 16.00. Mer info kommer.

Priser:

Fredag-Søndag (inkludert alt)

Kr. 1930,- pr. person på dobbeltrom

Kr. 2390,- pr. person på enkeltrom

Kr. 1470,- for deg under 26 år (født i 1988 eller senere)

 

Lørdag-Søndag (inkludert alt)

Kr. 965,- pr. person på dobbeltrom

Kr. 1195,- pr. person på enkeltrom

Kr. 735,- for deg under 26 år (født i 1988 eller senere)

Dagpakker

Kr. 415,- pr. person for dagpakke per dag (pluss 165,- pr middag for fredag og 345,- for lørdag)

 

Stemmeberettigede deltakere på Landsmøtet er iflg. vedtektene:

– Sentralstyrets medlemmer

– Representanter for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300 medl.)

– 1 representant for hvert lokallag

 

Det blir ordinær reiseutjevning for inntil 3 deltakere pr. fylkeslag.

 

SAKER som ønskes behandlet på Landsmøtet må iflg. vedtektenes § 8b) være Sentralstyret i hende senest 1. mars.

Sakslister og saksdokumenter for Landsmøtet og RSM vil bli sendt ca. 15. mars

 

2. Det innkalles med dette også til REPRESENTANTSKAPSMØTE (RSM)

Søndag 6. april kl. 13.00 – kl. 16.00.

Deltakere på RSM er fylkeslagenes leder, Sentralstyrets medlemmer/varamedlemmer og daglig leder i CISV Norge. Både avtroppende og påtroppende sentralstyremedlemmer deltar, men kun avtroppende har stemmerett, jfr. vedtektenes § 10c.

Sakslister og saksdokumenter for Landsmøtet og RSM vil bli sendt ca. 15. mars

 

3. PÅMELDING

Påmelding skjer via https://cisvnorge.wufoo.com/forms/landsmatet-2014/

Påmeldingsfristen er 20. mars!

Etter 20. mars er det fremdeles mulig å melde seg på, men vi kan ikke garantere at det er ledige hotellrom! Ta derfor kontakt med Sekretariatet for bekreftelse.