Fredag 5. april

Innen kl 20.00             Ankomst, innsjekking, registrering

20.00                           Middag

21.00                           Program ved Sogn og Fjordane

 

Lørdag 6. april

Innen kl 09.00             Frokost

09.00                           Åpning / CISV Sogn og Fjordane ønsker velkommen

09.30                           Presentasjon av deltakerne

Sentralstyret- komitelederne- fylkeslagene

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteledere

Fullmaktskomite, tellekorps

Gjennomgang av møteregler og program

10.15                           Pause m/kaffe

10.30                           Leders tale

11.00                           Årsberetningen 2012 (Oppsummering)

11.15                           Regnskap 2012

11.30                           Presentasjon av budsjett 2013 og informasjon om videre prosess

12.00                           Presentasjon av Landsmøtesaker

13.00                           Lunsj + fritid

13.45                           Landsmøtesaker

15.30                           Landsmøtesaker

16.00                           Pause + mingling med valgkandidater

16.30                           Valgkomiteen presenterer kandidatene

17.00                           Landsmøtesaker

17.45                           Avslutning av dagen

18.00                           Program ferdig

19:00                          Middag

 

Søndag 7. april

Innen 09.00                Frokost

09.00                          Vedtak innmeldte saker

Regnskap

10:00                          Valg av revisor

Kontingent 2013 og 2014

10.30                          Pause m/kaffe

10.45                          Budsjett 2013 – diskusjon og vedtak

11.00                          Valg v/valgkomiteen

11:20                          Landsmøtet 2014

11.30                          Eventuelt

12.30                          Avslutning/evaluering

13.00                          Lunsj

14.00 – 16.00              RSM

14.00 – 16.00              Tema-del ved Amnesty (Dødsstraff og Ytringsfrihet)