Saksliste Landsmøtet 2016

 1. Åpning
 2. Konstituering
  • Valg av ordstyrere – 2 personer
  • Valg av fullmaktskomité – 2 personer
  • Valg av protokollunderskrivere – 2 personer
  • Valg av tellekorps – 3 personer
  • Valg av referent – 1 person
  • Gjennomgang og godkjenning av forretningsorden
  • Godkjenning av fullmakter
 3. Leders tale
 1. Årsberetningen 2015 (Vedlegg LM-2016-02) (Oppdatert Årsberetning)
 1. Regnskap for 2015 (Vedlegg LM-2016-03a, LM-2016-03b, LM-2016-03c)
 1. Revidering av budsjett 2016 – (Vedlegg LM-2016-04a og LM-2016-04b)

Presentasjon

 1. Orienteringsak fra Sentralstyret – Status medlemssystemet (Vedlegg LM-2016-05)Endringsforslag fra sentralstyret: Vedlegg LM-2016-05b
 2. Sak fra Sentralstyret – Vedtektsendring, paragraf 8 (Vedlegg LM-2016-06)Endringsforslag fra sentralstyret: Vedlegg LM-2016-06b
 1. Sak fraYouth Meeting komiteen – Gjennomgang av organisasjonsstrukturen (Vedlegg LM-2016-07)
 2. Valg 2015 – Presentasjon av kandidatene
 1. Vedtak innmeldte saker

 

 

 

 1. Budsjett 2016
  • Godkjenning budsjett 2016 (LM-2016-04a)
  • Valg av revisor
  • Medlemskontingent 2017
 2. Valg 2016
 1. Landsmøte 2017