Lørdag 6. april

Innen kl 11:00        Innsjekk/Annkomst

11:30                    Åpning

11:40                    Presentasjon av deltakerne – sentralstyret- komitelederne – fylkeslagene

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteledere og tellekorps
Gjennomgang av møteregler og program

12:00                    Leders tale

12:30                    Årsberetningen 2018 (Oppsummering)

12:45                    Pause m/kaffe

13:00                    Landsmøtesaker

14:00                    Lunch

15:00                    Landsmøtesaker

16:30                    Pause m/kaffe

16:45                    Landsmøtesaker

17:45                    Valgkomiteen presenterer kandidatene

18:00                    Pause (med snack) + mingling med valgkandidater

18:30                    Landsmøtesaker

19.30                    Program ferdig

20:00                    Middag

21:30                    Underholdning

Søndag 7. april

Innen 09:00           Frokost

09:00                    Vedtak innmeldte Landsmøtesaker

Regnskap 2018
Valg av revisor
Kontingent 2020

10:45                    Pause m/kaffe

11:00                    Valg v/valgkomiteen

12:00                    Budsjett 2019 – vedtak

12:30                    Avslutning/evaluering

13:00                    Lunsj

14:00 -15:00        Temabolk for de som ikke skal på RSM

14.00 – 16.00       RSM