Fredag 4. april

Innen kl 20.00              Ankomst, innsjekking, registrering

20.00                           Middag

21.00                           Program ved CISV Oppland

 

Lørdag 5. april

Innen kl 09.00              Frokost

09.00                           Åpning / CISV Oppland ønsker velkommen

09.30                           Presentasjon av deltakerne – sentralstyret- komitelederne- fylkeslagene

                                    Godkjenning av innkalling og dagsorden

                                    Valg av møteledere

                                    Fullmaktskomite, tellekorps

                                    Gjennomgang av møteregler og program

10.15                           Pause m/kaffe

10.30                           Leders tale

11.00                           Årsberetningen 2013 (Oppsummering)

11.15                           Regnskap 2013

11.30                           Presentasjon av budsjett 2014 og informasjon om videre prosess

12.00                           Presentasjon av Landsmøtesaker

13.00                           Lunsj + fritid

13.45                           Landsmøtesaker

15.30                           Landsmøtesaker

16.00                           Pause + mingling med valgkandidater

16.30                           Valgkomiteen presenterer kandidatene

17.00                           Landsmøtesaker

17.45                           Avslutning av dagen

18.00                           Program ferdig

19:00                          Middag

 

 

Søndag 6. april

Innen 09.00                 Frokost

 

09.00                          Vedtak innmeldte saker

                                   Regnskap

10:00                         Valg av revisor

                                   Kontingent 2014 og 2015

10.30                          Pause m/kaffe

10.45                          Budsjett 2014 – diskusjon og vedtak

11.00                          Valg v/valgkomiteen

11:20                          Landsmøtet 2015

11.30                          Eventuelt

12.30                          Avslutning/evaluering

13.00                          Lunsj

14.00 – 16.00             RSM

14.00 – 16.00             Tema-del ved Nansen Fredssenter