Innkalling

1. Det innkalles med dette til LANDSMØTE i CISV Norge

Lørdag 25 april. – søndag 26. april 2015.

Landsmøtet vil finne sted på Scandic Hell hotell ved Værnes lufthavn

Veibeskrivelse til hotellet finner dere her

Programmet starter lørdag kl. 11.00. Landsmøtet avsluttes søndag kl. 13.00.

Årets TEMA-del er søndag kl. 13.00 – kl. 16.00. Mer info kommer.

Priser:

Lørdag-Søndag (inkludert alt)

Kr. 1245,- pr. person på dobbeltrom

Kr. 1445,- pr. person på enkeltrom

Kr. 1000,- for deg under 26 år (født i 1988 eller senere)

Dagpakker

Kr. 595,- pr. person for dagpakke per dag (pluss 300,- for middag lørdag)

 

Stemmeberettigede deltakere på Landsmøtet er iflg. vedtektene:

– Sentralstyrets medlemmer

– Representanter for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300 medl.)

– 1 representant for hvert lokallag

 

Det blir ordinær reiseutjevning for inntil 3 deltakere pr. fylkeslag.

 

SAKER som ønskes behandlet på Landsmøtet må være Sentralstyret i hende senest 20. mars.

Sakslister og saksdokumenter for Landsmøtet og RSM vil bli sendt senest 10. april

 

2. Det innkalles med dette også til REPRESENTANTSKAPSMØTE (RSM)

Søndag 26. april kl. 13.00 – kl. 16.00.

Deltakere på RSM er fylkeslagenes leder, Sentralstyrets medlemmer/varamedlemmer og daglig leder i CISV Norge. Både avtroppende og påtroppende sentralstyremedlemmer deltar, men kun avtroppende har stemmerett, jfr. vedtektenes § 10c.

Sakslister og saksdokumenter for Landsmøtet og RSM vil bli sendt senest . 10. april

 

3. PÅMELDING

Påmelding skjer via https://cisvnorge.wufoo.com/forms/landsmatet-2015/

Påmeldingsfristen er 8. april!

Etter 8. april er det fremdeles mulig å melde seg på, men vi kan ikke garantere at det er ledige hotellrom! Ta derfor kontakt med Sekretariatet for bekreftelse.