Saksliste Landsmøtet 2017

 1. Åpning
 2. Konstituering
  • Valg av ordstyrere – 2 personer
  • Valg av fullmaktskomité – 2 personer
  • Valg av protokollunderskrivere – 2 personer
  • Valg av tellekorps – 3 personer
  • Valg av referent – 1 person
  • Gjennomgang og godkjenning av forretningsorden
  • Godkjenning av fullmakter
 3. Leders tale
 4. Årsberetningen 2016 (Vedlegg LM-2017-02) Vedlegg til Årsberetning: Kontrollkomiteens beretning
 5. Regnskap for 2016 (Vedlegg LM-2017-03a) (regnskap og balanse), LM-2017-03b (noter), LM-2017-03c (revisjonsberetning, utkast))Oppdatert regnskapbalanse og noter.
 1. Revidering av budsjett 2017 – (Vedlegg LM-2017-04a (budsjett) og LM-2017-04b (noter))
  Presentasjon
 1. Sak fra Sentralstyret – Diskusjonssak: EVS og ønsker fra fylkeslagene (Vedlegg LM-2017-05)
 2. Sak fra Sentralstyret – Vedtektsendring: paragraf 6 (Vedlegg LM-2017-06)
 3. Sak fra Sentralstyret – Vedtektsendring: paragraf 10 (Vedlegg LM-2017-07)
 4. Sak fra Sentralstyret – Vedtektsendring: paragraf 8 (Vedlegg LM-2017-08)
 5. Sak fra Sentralstyret – Vedtektsendring: vara 2 (Vedlegg LM-2017-09)
 6. Sak fra Sentralstyret – Opprettelse av Risk Management regioner (Vedlegg LM-2017-10aLM-2017-10b)Endringsforslag til LM-2017-10b.
 7. Sak fra Sentralstyret og Susanne Schröder – Behandling av Personopplysninger i CISV Norge (Vedlegg LM-2017-11aLM-2017-11b)
 8. Sak fra Sentralstyret – Nedlegging av IPP-komité (Vedlegg LM-2017-12)
 9. Sak fra Susanne Schröder: (Vedlegg LM-2017-13)
  1. Gjennomgang av komitéstrukturen
  2. Gjennomgang av bruk av ansattressurser
 1. Valg 2016 – Presentasjon av kandidatene
 2. Vedtak innmeldte saker
  • Godkjenning årsberetning 2016 (LM-2017-02)
  • Godkjenning av regnskap 2016 (LM-2017-03a, b og c)
  • Sak 7 (LM-2017-05)
  • Sak 8 (LM-2017-06)
  • Sak 9 (LM-2017-07)
  • Sak 10 (LM-2017-08)
  • Sak 11 (LM-2017-09)
  • Sak 12(LM-2017-10)
  • Sak 13 (LM-2017-11)
  • Sak 14(LM-2017-12)
  • Sak 15 (LM-2017-13)
 3. Budsjett 2017
  • Godkjenning budsjett 2017
  • Valg av revisor
  • Medlemskontingent 2018
 4. Valg 2017
 5. Landsmøte 2018