CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til LANDSMØTET 2017 CISV Vest-Agder er vertskap for Landsmøtet 2017.

25. februar 2018

Landsmøtet 2018

Påmeldingen til Landsmøtet 2018 er åpnet!

Les mer »

10. april 2016

Landsmøte 2017

Landsmøtet 2017 vil bli avholdt i Kristiansand med CISV Vest-Agder som vertskap. Vi gleder oss!

Les mer »

10. april 2016

Valg 2016

Landsmøtet valgte følgende til nye posisjoner: Sentralstyret Nestleder/Risk Manager: Fredrik Joachim Gjestland/Trøndelag (2 år) Utviklingsansvarlig: Turid Regina Dornfest/Hordaland (2 år) Økonomiansvarlig: Knut A. M. Berge/Hordaland (2 år) Vara sentralstyret: Mikkel Stokke/Vestfold (1 år) Komitéledere Informasjon: Henrik Bie/Rogaland(2 år) Mosaikk: Mathilde Sulland/Oslo & Akershus (2 år) Organisasjonsutvikling: Jostein Sydnes/Hordaland (2 år) Step-Up: Bruna Dias/Oslo & Akershus […]

Les mer »

10. april 2016

Vedtak

Landsmøtet samlet seg igjen søndag morgen for å stemme over sakene som ble diskutert på lørdag. Årmeldingen fikk flere nye endringer og ble vedtatt med noen ytterligere endringer. Regnskapet ble vedtatt uten kommentarer. Det ble vedtatt endring i hvilke lokallag som får stemmerett, dvs. kun lokallag som ligger under fylkeslag. Det ble vedtatt endringer i […]

Les mer »

9. april 2016

Kompaz

Inger Berit Hagen presenterte Kompaz for landsmøtet. Kompaz er det nye faste navnet på utvekslingsprosjektet med vi har med Colombia. I motsetning til de tidligere prosjektene produserer de nå filmer som ligger tilgjengelig på nettsiden deres. Ta gjerne en kikk, de lager good shit!

Les mer »

9. april 2016

Presentasjon av personer på valg.

Posisjoner på valg: Sentralstyret Nestleder/Risk Manager: Fredrik Joachim Gjestland/Trøndelag (2 år) Utviklingsansvarlig: (2 år) Økonomiansvarlig: Knut A. M. Berge/Hordaland (2 år) Vara sentralstyret: Mikkel Stokke/Vestfold (1 år) Komitéledere Informasjon: (2 år) Mosaikk: Mathilde Sulland/Oslo & Akershus (2 år) Organisasjonsutvikling: Jostein Sydnes/Hordaland (2 år) Step-Up: Bruna Dias/Oslo & Akershus (2 år) Youth Meeting: Susanne Schrøder/Trøndelag (2 […]

Les mer »

9. april 2016

Sak 9 – Gjennomgang av organisasjonsstrukturen

Youth Meeting kommiteen la frem sak 9, men valgte å komme med endringsforslag umiddelbart. Komitéen uttrykker behov for et tredje medlem av komitéen. Det endrede forslaget ble delt i tre, hvor det blant annet oppfordres om en evaluering av organisasjonsstrukturen. De mener at debatten strengt tatt er større enn de begrensede mulighetene landsmøtet har til […]

Les mer »

9. april 2016

Sak 8 – Vedtektsendring, paragraf 8

Sentralstyret, ved Fredrik Gjestland, la frem et forslag om vedtektsendring for paragraf 8 (Tillegg). Endringsforslaget kommer fra en uklarhet from om ansatte har stemmerett hvis de kvalifiserer for det via deres medlemslag. Kommentarer fra salen: Hordaland mente at det ikke er uklart hva som menes i punkt 3 av paragraf 8c. Det ble en større […]

Les mer »

9. april 2016

Sak 7 – Status medlemssytem

Saken var opprinnelig en orienteringssak, men sentralstyret foreslo å endre til en vedtakssak. (Link til vedlegg) Det kom nylig ny informasjon som gjorde at sentralstyret ønsket å endre fra en orienteringssak til vedtakssak. Det kom i februar informasjon om økonomien til nåværende leverandør, den vakler. Etter litt tekniske problemer fikk landsmøtet presentert tillegsinformasjonen til det […]

Les mer »

9. april 2016

Budsjett

Tor Gunnar Saakvitne fortsatte økomonidelen med å legge frem tallene for budsjettet for 2016 (noter). Pundkursen som slo dårlig ut i 2015, kommer til å slå bedre ut i 2016 ved at vi har endret budsjettkurs fra 10 til 12 kroner per pund. Det kom et spørsmål fra salen om å kikke på eventuelle endringer […]

Les mer »