Saksliste Landsmøte 2021

Åpning Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakslisteLM-2021-01 Saksliste Konstituering Valg av ordstyrere – 2 personer Valg av protokollunderskrivere – 2 personer Valg av tellekorps – 3 personer Valg av referent – 1 person  Gjennomgang og godkjenning av forretningsorden Leders tale Årsberetningen 2020 LM-2021-04  Årsberetning 2020 Regnskap for 2020 LM-2021-05  Regnskap 2020LM-2021-05 Vedlegg 1a Regnskap 2020…

Les mer

Landsmøtet 2019 er over

Siste vedtak er gjort, nye personar er blitt vald og det heile avslutta med CISV-sangen. Landsmøtet er no offisielt over! Takk for eit interessant og godt møte, med mykje godt humør og god stemning. Me gler oss allereie til landsmøtet i 2020! Før me møtast igjen neste år, håpar me at de les Mosaikkpakken 2019…

Les mer

Takk!

Sentralstyret takka alle komiteledere for innsatsen. Mange fortsetter i nye verv, og nokon takkar av. Alle fekk ei gåve frå CISV Norge. Hanne Løge takka Marie Elise Aarrestad som no går ut av sentralstyret og Oda Johnsen Longvanes takka Hanne som går av som leiar. Me er utruleg takksame for alt dei har gjort for…

Les mer

Valg 2019

Landsmøtet valde følgjande personar til nye posisjonar: Sentralstyret Leiar: Alexander Holst (Oslo & Akershus) – 2 år Programansvarleg: Eirin Berge (Buskerud) – 2 år Vara 1: Hedvig Samset (Bergen/Hordaland) – 1 år Vara 2: Sara Hamre Sekkingstad (Nordhordland/Hordaland) – 1 år Komitear Kommunikasjonskomiteen Leiar: Bruna Dias (Oslo & Akershus) – 2 år Utdanningskomiteen Leiar: Maren…

Les mer

Vedtak

Me er no klar til å gjere vedtak på sakene som vart diskutert i går. Årsberetninga med endringar vart vedtatt. Rekneskapen, noter til rekneskapen og disponeringer vart vedtatt utan endringar. Vedtekter Forslaget om å endre D-1-A, D-1-B og D-1-C med dei endringar som vart lagt fram i sakspapiret, vart vedtatt. Landsmøtet vedtok å utvide sekretariatet…

Les mer

Landsmøte 2019, dag 2

Me er tilbake, og det er tid for dag to på Landsmøtet. I dag skal er det mange vedtak som skal gjerast og personar som skal veljast. Dette kjem til å bli spanande, så føl med!

Les mer

Presentasjon av kandidatar

Fredrik Gjestland tok på seg valghatten (!) og presenterte kandidatar til sentralstyret og komiteane. Etter at ny struktur for komiteane vart oppretta så er det mange komiteleiarar og komitemedlemmer som skal velges inn. Kandidatar sentralstyretleiar – Alexander Holst (Oslo og Akershus)programansvarleg – Eirin Berge (Buskerud) sentralstyret vara (2) – Hedvig Samset & Sara Sekkingstad Kandidatar…

Les mer

Normalvedtekter for fylkes- og lokallag

Sentralstyret, ved Oda Johnsen Longvanes, presenterer forslag til vedtektsendringar. Det er eit krav at alle fylkes-og lokallag har vedtekter for dei fleste støtteordningar CISV Norge og alle laga mottar støtte fra. For å sikre at ingen lag står utan eigne vedtekter er det foreslått at normalvedtektene skal gjelde for alle fylkes- og lokallag, med mindre…

Les mer

Årsberetning, rekneskap og budsjett

Etter leiar sin tale, var det tid for sakshandsaming. Oppdaterte saksdokument finn ein på https://lm.cisv.no/saksliste-lm/ Sentralstyret, ved Hanne Løge, gjekk gjennom hovudtrekka i årsberetninga for 2018. Det vart opna for kommentarar og spørsmål. Årsberetninga vil bli tatt opp til votering på andre dag av landsmøtet. Etter årsberetninga vart rekneskapen for 2018 lagt fram av sentralstyret…

Les mer