Saksliste

Åpning  Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste (Vedlegg LM-2012-01) Konstituering Valg av ordstyrere – 2 personer  Valg av fullmaktskomité – 2 personer Valg av protokollunderskrivere – 2 personer Valg av tellekorps – 3 personer Valg av referent – 1 person Gjennomgang og godkjenning av forretningsorden Godkjenning av fullmakter Leders tale Regnskap for 2011 (Vedlegg LM-2012-02…