AIM 2014

Arbeidsgruppa for AIM2014 gikk på scenen for å presentere arbeidet med å arrangere AIM i Norge i 2014. Landsmøtet 2011 vedtok at CISV Norge skulle søke om å få AIM i 2014, noe AIM 2011 godkjente. Sundvolden hotell i Buskerud er valgt som plassering. Arbeidsgruppa ønsker flest mulig fra organisasjonen bidrar på forskjellige vis. Ta…

Landsmøte 2013

Det foreligger to forslag til Landsmøte 2013. Sogn og Fjordane søker om å arrangere Landsmøtet i Sogndal. De legger vekt på fin natur og god muligheter. Sogndal ligger sentralt. Hotellet kan tilby softis og popcorn hele dagen. Oppland er den andre kandidaten som søker om å få landsmøtet til Norges indrefillet. De har valg mellom…

Valg

Landsmøtet går til valg. Nestleder og Økonomiansvarlig ble valgt på aklamasjon. Vi venter på resultat av skriftlig valg på utviklingsansvarlig i sentralstyret. Anne Kristine Giltvedt er valgt som utviklingsansvarlig Ingrid Louise Grøntvedt valgte å benke Ingrid Selvik Henriksen og trakk sitt kandidatur til leder for organisasjonsutviklingskomiteen. Ellers var det ingen benkeforslag. Kandidatene ble så valgt…

Vedtak innmeldte saker

Da går landmøtet til votering: Forandring på medlemskontigent: Vedtatt uten endringer Årsmeldingen: Vedtatt som det ligger Strategi og handlingsplan: Vedtatt med noen vennlige tilegg Forslag til ny Juniorstruktur: Det foreligger noen endringsforslag, Landsmøtet går til pause. VI HAR EN NY JUNIORSTRUKTUR! (landsmøtet vedtok det originale forslaget) Forslag om endring av navnestruktur: Det foreligger et endringsforslag.…