Presentasjon av forslag til ny juniorstruktur

Hanne Løge og Turid Regine Dormfest presenterte forslag til ny juniorstruktur på vegne av arbeidsgruppen. Bakgrunnen kommer fra et vedtak på LM2011 som sier at man skal se på struktureringen av juniorarbeidet. Knut Ziesler spurte om hvorfor det legges opp til 2 ledere fremfor 1 leder + 3 medlemmer. Gruppen og Jostein trekker frem at…

Diskusjon rundt Organisational Review

Etter en diskusjon i lagene ble debatten åpnet for gulvet. Landmøtets deltakere mener eller tror: Saken ble lagt frem litt negativt. CISV Norge er et stort land og at vi ikke bare må tenke på hvor mye CISV Norge for igjen, men hvordan resten av landene vil fungere videre Det er positivt at lagene vil…

Organisational Review

Sentralstyret med Sigrid Sulland presenterte det internasjonale Organisational Review dokumentet som har en implikasjon for CISV Norge. Internasjonal organisasering i dag: CISV Internasjonal National Organisations (Medlemsland) Chapters (Våre fylkeslag/lokallag) Internasjonal organisering i dag: Board of trustees (kan sammenlignes med Landsmøtet) International Executive Commitee (kan sammenlignes med Sentralstyret) Expanded Executive Commitee (kan sammenlignes med komiteene) Bakgrunn:…

Aktivitet!

Etter strategiplanen ble presentert hadde vi en liten aktivitet. Først måtte vi finne en partner som hadde samme dag i måneden. Utsendte som er født 15. september endte opp med Turid fra Hordaland som er født 15. januar. Etter det diskuterte vi 5 forskjellige spørsmål  med andre partnere og resultatet av denne diskusjonen går videre…

Strategier og sånt

Jostein tok igjen ordet på vegne av Sentralstyret og begynte å snakke om strategiplanen Kompetanseheving er et sentralt element. Satsning av aldersgruppa 16-21 år er et annet viktig element. Mål Lokal kompetanseheving Alle fylkeslag skal holde ledertrening Lokale ledertrenere skal inneha (nødvendig) kompetanse for å trene ledere, samt skape nettverk og motivere medlemer til å…

Evaluering av strukturendring

Sesjonen ble ledet av organisasjonsutviklingskomiteen. Dokumentet kommer. Komiteen gikk først igjennom bakgrunnen for evalueringen, denne kommer fra endringen i organisasjonsstrukturen i 2010. De fleste instansene mener endringene gjort er bra, men med noen felter man kan forbedres. På økonomi er det for tidlig å si, men noen indikasjoner ser man. Landsmøtet har blant annet blitt…