Program Landsmøtet 2017

Lørdag 22. april

 

Innen kl 12:00        Innsjekk

12:30                    Åpning / CISV Agder ønsker velkommen

12:30                    Presentasjon av deltakerne – sentralstyret- komitelederne – fylkeslagene

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteledere, fullmaktskomite, og tellekorps
Gjennomgang av møteregler og program

13:15                    Pause m/kaffe

13:30                    Leders tale

13:45                    Årsberetningen 2016 (Oppsummering)

14:15                    Lunch

15:00                    Regnskap 2016

15:30                    Presentasjon av budsjett 2017

16:00                    Presentasjon av Landsmøtesaker

16:30                    Pause m/kaffe

16:45                    Landsmøtesaker

17:45                    Valgkomiteen presenterer kandidatene

18:00                    Pause + mingling med valgkandidater

18:30                    Landsmøtesaker

19.30                    Program ferdig

20:00                    Middag

21:30                    Underholdning v/CISV Agder.

Søndag 23. april

Innen 09:00           Frokost

09:00                    Vedtak innmeldte saker

Regnskap 2016
Valg av revisor
Kontingent 2018

10:30                    Pause m/kaffe

10:45                    Budsjett 2017 –vedtak

11:00                    Valg v/valgkomiteen

12:00                    Landsmøtet 2018

12:30                    Avslutning/evaluering

13:00                    Lunsj

14:00 -15:00        Temabolk om Kompaz for de som ikke skal på RSM

14.00 – 16.00       RSM