Fredag 16. april

Innen kl 20.00 – Ankomst, innsjekking, registrering

20.00 – Middag

21.00 – Sosial aktivitet

Lørdag 17. april

Innen kl 09.00 – Frokost

09.00 – Åpning / CISV Oslo & Akershus ønsker velkommen

09.30 – Presentasjon av deltakerne

– Gjennomgang av møteregler og program

– Valg av møteleder, fullmaktskomite, tellekorps

10.00 – Årsberetning 2009

10.45 – Pause m/kaffe Leders tale

11.00 – Leders tale

11.15 – Regnskap 2009

12.00 – Presentasjon av forslag til ny struktur

– Presentasjon av ny medlemskontingent

13.30 – Lunsj

15.00 – Valg av ny struktur

– Valg av ny medlemskontingent

16.00 – Valgkomiteen presenterer kandidatene

16.30 – Pause

17.00 – Opplæring Workshop i Nettsider og medlemsregister

18.00 – Presentasjon av budsjett 2010

19.30 – Middag

21.00 – Lanseringsfest nye nettsider for CISV Norge

Søndag 18. april

Innen 09.00 – Frokost

09.00 – Vedtektsendringer

– Budsjett 2010 – diskusjon og vedtak

– Valg av revisor

– Kontingent 2011

– Valg v/valgkomiteen

10.45 – Pause m/kaffe

11.00 – Landsmøte 2011

11.15 – Eventuelt

12.00 – Avslutning/evaluering

12.15 – Lunsj

13.00 – 16.00 – RSM

13.00 – 16.00 – Tema-del (for deltakere som ikke deltar på RSM) om fredsutdanning og Diversity