Må Det innkalles med dette til LANDSMØTE i CISV Norge

Lørdag 6.juni – søndag 7.juni 2020.

Landsmøtet vil finne sted på Comfort Hotel Runway, på Gardermoen

Les mer om hotellet her.

Det er det samme hotellet som vi har brukt for Høstmøtet de siste årene og Landsmøtet i 2019.
Det er ankomst innen kl.11 på lørdag, og RSM/ temabolk avsluttes kl.16:00 på søndag. Se program på www.lm.cisv.no for mer detaljer.

Priser:

Lørdag-Søndag (inkludert alt)

Kr. 1900,- pr. person på dobbeltrom

Kr. 2100,- pr. person på enkeltrom

Kr. 1700,- for deg under 26 år (født i 1994 eller senere)

Hvis du ankommer fredag vil prisene være:

Kr. 2600,- pr. person på dobbeltrom

Kr. 3000,- pr. person på enkeltrom

Kr. 2310,- for deg under 26 år (født i 1994 eller senere)

Dagpakker

Kr. 595,- pr. person for dagpakke per dag.

CISV Norge dekker deltakelse for Sentralstyret, ansatte og komiteledere.

Stemmeberettigede deltakere på Landsmøtet er:

– Sentralstyrets medlemmer

– Representanter for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300 medl.)

– 1 representant for hvert lokallag

Det blir ordinær reiseutjevning for inntil 3 deltakere pr. fylkeslag.

 

Sakslister og saksdokumenter for Landsmøtet og RSM vil bli sendt senest 3 uker før arrangementet.

Middagen på lørdag kveld under landsmøtet vil være en festmiddag, og da er det vanlig at man pynter seg.

 

 

Det innkalles med dette også til REPRESENTANTSKAPSMØTE (RSM)

Søndag 7. juni kl. 14.00 – kl. 16.00.

Deltakere på RSM er fylkeslagenes leder, Sentralstyrets medlemmer/varamedlemmer og daglig leder i CISV Norge. Både avtroppende og påtroppende sentralstyremedlemmer deltar, men kun avtroppende har stemmerett,

Det vil være mulig for fylkeslagene å ha med inntil to bisittere.

PÅMELDING

Meld deg på via denne linken:
https://cisvnorge.wufoo.com/forms/landsmatet-2020/

Påmeldingsfristen er 15. mai!

Etter 15.mai er det fremdeles mulig å melde seg på, men vi kan ikke garantere at det er ledige hotellrom! Ta derfor kontakt med Sekretariatet for bekreftelse.

All informasjon kan finnes på

lm.cisv.no