Det innkalles med dette til LANDSMØTE i CISV Norge

Lørdag 6. april. – søndag 7. april 2019.

Landsmøtet vil finne sted på Comfort Hotel Runway, på Gardermoen

Les mer om hotellet her.

Det er det samme hotellet som vi har brukt for Høstmøtet de siste årene.
Det er ankomst innen kl.11 på lørdag, og RSM/ temabolk avsluttes kl.16:00 på søndag. Se program på www.lm.cisv.no for mer detaljer.

Priser:

Lørdag-Søndag (inkludert alt)

Kr. 1900,- pr. person på dobbeltrom

Kr. 2100,- pr. person på enkeltrom

Kr. 1700,- for deg under 26 år (født i 1994 eller senere)

Hvis du ankommer fredag vil prisene være:

Kr. 2600,- pr. person på dobbeltrom

Kr. 3000,- pr. person på enkeltrom

Kr. 2310,- for deg under 26 år (født i 1994 eller senere)

Dagpakker

Kr. 595,- pr. person for dagpakke per dag.

CISV Norge dekker deltakelse for Sentralstyret, ansatte, komiteledere og EVS-praktikanter.

Stemmeberettigede deltakere på Landsmøtet er:

– Sentralstyrets medlemmer

– Representanter for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300 medl.)

– 1 representant for hvert lokallag

Det blir ordinær reiseutjevning for inntil 3 deltakere pr. fylkeslag.

Frist for å sende inn saker til Landsmøtet er satt til 12.mars. Ønsker du å sende inn en sak ber vi deg henvende deg til kontoret for å få tilsendt mal for sakspapir.

 

Sakslister og saksdokumenter for Landsmøtet og RSM vil bli sendt senest 3 uker før arrangementet.

Det innkalles med dette også til REPRESENTANTSKAPSMØTE (RSM)

Søndag 7. april kl. 14.00 – kl. 16.00.

Deltakere på RSM er fylkeslagenes leder, Sentralstyrets medlemmer/varamedlemmer og daglig leder i CISV Norge. Både avtroppende og påtroppende sentralstyremedlemmer deltar, men kun avtroppende har stemmerett,

Det vil være mulig for fylkeslagene å ha med inntil to bisittere.

Sentralstyret inviterer til videkonferanse som formøte til RSM med fylkeslagenes ledere 18. mars kl. 19:00, for å gå gjennom sakene til landsmøtet. Dette er ikke et forum for diskusjon, kun mulighet til å stille oppklarende spørsmål til sakspapirene. Møtet avsluttes senest kl. 20:00.

 

 

PÅMELDING

Meld deg på via denne linken:
https://cisvnorge.wufoo.com/forms/landsmatet-2019/

Påmeldingsfristen er 14. mars!

Etter 14. mars er det fremdeles mulig å melde seg på, men vi kan ikke garantere at det er ledige hotellrom! Ta derfor kontakt med Sekretariatet for bekreftelse.

All informasjon kan finnes på

www.lm.cisv.no