Innkalling til Landsmøtet

INNKALLING TIL LANDSMØTE og REPRESENTANTSKAPSMØTE

 

1. Det innkalles med dette til LANDSMØTE i CISV Norge

Fredag 13. – søndag 15. april 2012.

Landsmøtet vil finne sted på Clarion Hotel Stavanger.

Program starter fredag kveld kl. 20.00 med felles middag. Landsmøtet avsluttes søndag kl. 13.00.

Årets TEMA-del søndag kl. 13.00 – kl. 16.00 har fokus på Bærekraftig Utvikling. Mer info kommer.

Priser:

Fredag-Søndag (inkludert alt)

Kr. 2.325,- pr. person på dobbeltrom

Kr. 3.070,- pr. person på enkeltrom

Kr. 1.500,- for deg under 26 år (født i 1987 eller senere)

 

Lørdag-Søndag (inkludert alt)

Kr. 1.660,- pr. person på dobbeltrom

Kr. 2.030,- pr. person på enkeltrom

Kr. 1.000,- for deg under 26 år (født i 1987 eller senere)

 

Dagpakker

Kr. 495,- pr. person for dagspakke per dag (pluss 195,- pr middag for fredag og lørdag)

 

Stemmeberettigede deltakere på Landsmøtet er iflg. vedtektene:

– Sentralstyrets medlemmer

– Representanter for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300 medl.)

– 1 representant for hvert lokallag

 

Det blir ordinær reiseutjevning for inntil 3 deltakere pr. fylkeslag.

 

SAKER som ønskes behandlet på Landsmøtet må iflg. vedtektenes § 8b) være Sentralstyret i hende senest 1. mars.

 

2. Det innkalles med dette også til REPRESENTANTSKAPSMØTE (RSM)

Søndag 15. april kl. 13.00 – kl. 16.00.

Deltakere på RSM er fylkeslagenes leder, Sentralstyrets medlemmer/varamedlemmer og organisasjonskonsulent i CISV Norge. Både avtroppende og påtroppende sentralstyremedlemmer deltar, men kun avtroppende har stemmerett, jfr. vedtektenes § 10c.

 

Sakslister og saksdokumenter for Landsmøtet og RSM vil bli sendt ut senere.

 BREV FRA VALGKOMITEEN KAN LESES HER

3. PÅMELDING

Påmelding skjer via https://cisvnorge.wufoo.com/forms/landsmatet-2012/

Påmeldingsfristen er utsatt til 15. mars!

Etter 15. mars er det fremdeles mulig å melde seg på, men vi kan ikke garantere at det er ledige hotellrom!