Endring i beregning av antall stemmer på Landsmøtet

Sentralstyret la frem en sak på å endre beregningen av antall stemmer på landsmøtet Utfordringen ligger i at landsmøtet har en skjevere maktfordeling på grunn av at fylkeslag ikke sender nok medlemmer til at alle stemmer er tilstede. Forslaget fra sentralstyret ligger i å redusere antall stemmer på landsmøtet for å bedre kunne følge vedtektene.…

Presentasjon av Global Conference 2015

Kristina Moshus og André Skeie presenterte arbeidet med Global Conference 2015 som erstatter AIM, det internasjonale årsmøtet. August 2015, 300-500 deltakere på Sundvollen hotell litt utenfor Oslo. Arbeidsgruppen jobber nå for å rekruttere frivillige til flere arbeidsgrupper til arrangementet.

Budsjett 2014

Håvard Tangvik la frem budsjettet for 2014. Han trakk frem at CISV er en organisasjon som har en utfordrendre økonomi som gjør det vanskelig å nøyaktig budsjettere inntekter og utgifter. Mye av økonomien vår er avhengig av prosjektstøtte og tilskudd, noe som kan føre til større svingninger i resultat kontra budsjettet. 2014s budsjett legger opp…

Regnskap 2013

Regnskap og balanse 2013 Økonomiansvarlig Håvard Tangvik presenterte regnskapet fra 2013 og fikk applaus fra salen for å kunne presentere et regnskap på landsmøtet i motsetning til hva som sjedde i fjor. Regnskapet viser et underskudd på rundt 260.000kr, noe som ikke er krise, men noe å ta tak i. Knut Ziesler tok ordet og…

Årsberettning

Årsberettningen Knut Ziesler i sentralstyret gikk igjennom årsberettningen for landsmøtet. Medlemstallene viste i 2013 en positiv vekst etter to år med negativ utvikling etter en skikkelig ryddeprosess frem til at nå er i en posisjon hvor vi vet helt nøyaktig hvor mange medlemmer vi har. Aktivitetsnivået var i 2013 veldig høyt med høy deltakelse på…

Leders tale

Ine Jomaas åpnet med å fortelle om aktivitetsnivået i 2014. Vi skal arrangere 12 leire og 14 interchange dette året! Dette kan vi være stolte over. Sentralstyret har vært involvert i 4 ansettelsesprosesser. Til EVS-prosjektet neste år var det over 60 søkere, og nå har det blitt valgt 2 gode kandidater. Til det nye juniorprosjektet…

Landsmøtet 2014 er i gang!

Lars Reiten fra CISV Oppland åpnet årets landsmøte ved å ønske medlemmene velkommen. Fylkeskultursjef Kyrre Dahl fikk æren av å ønske velkommen til Oppland og Lillehammer. Han har tidligere vært rittleder for alpinte øvelser under Lillehammer-OL i 94. Dahl la mye vekt på frivillighet og motivasjon, hvorfor han selv arbeider frivillig og litt om hvorfor…