Budsjett 2014

Håvard Tangvik la frem budsjettet for 2014. Han trakk frem at CISV er en organisasjon som har en utfordrendre økonomi som gjør det vanskelig å nøyaktig budsjettere inntekter og utgifter. Mye av økonomien vår er avhengig av prosjektstøtte og tilskudd, noe som kan føre til større svingninger i resultat kontra budsjettet. 2014s budsjett legger opp…

Regnskap 2013

Regnskap og balanse 2013 Økonomiansvarlig Håvard Tangvik presenterte regnskapet fra 2013 og fikk applaus fra salen for å kunne presentere et regnskap på landsmøtet i motsetning til hva som sjedde i fjor. Regnskapet viser et underskudd på rundt 260.000kr, noe som ikke er krise, men noe å ta tak i. Knut Ziesler tok ordet og…

Årsberettning

Årsberettningen Knut Ziesler i sentralstyret gikk igjennom årsberettningen for landsmøtet. Medlemstallene viste i 2013 en positiv vekst etter to år med negativ utvikling etter en skikkelig ryddeprosess frem til at nå er i en posisjon hvor vi vet helt nøyaktig hvor mange medlemmer vi har. Aktivitetsnivået var i 2013 veldig høyt med høy deltakelse på…

Leders tale

Ine Jomaas åpnet med å fortelle om aktivitetsnivået i 2014. Vi skal arrangere 12 leire og 14 interchange dette året! Dette kan vi være stolte over. Sentralstyret har vært involvert i 4 ansettelsesprosesser. Til EVS-prosjektet neste år var det over 60 søkere, og nå har det blitt valgt 2 gode kandidater. Til det nye juniorprosjektet…

Landsmøtet 2014 er i gang!

Lars Reiten fra CISV Oppland åpnet årets landsmøte ved å ønske medlemmene velkommen. Fylkeskultursjef Kyrre Dahl fikk æren av å ønske velkommen til Oppland og Lillehammer. Han har tidligere vært rittleder for alpinte øvelser under Lillehammer-OL i 94. Dahl la mye vekt på frivillighet og motivasjon, hvorfor han selv arbeider frivillig og litt om hvorfor…