Valg

Valget 2015 gikk på aklamasjon på posisjoner med bare én kandidat. Kandidat til IPP-komitéleder ble Mikkel Stokke. Medlemmer til juniorkomiteen ble Håkon Vislie og Oline Sæther.

Vedtak på saker

Landsmøtet kjørte kjapt og greit gjennom de resterende sakene med følgende resultater: Sak 9 ble LM-2015-06a vedtatt med små språkmessige endringer, de andre forslagene ble trukket. Sak 10 ble det stilt et motforslag om å utrede behovet og komme tilbake til RSM som gikk gjennom. Sak 11 ble endret fra forslagsstiller til at sentralstyret skal…

Søndag morgen

Landsmøtet begynte med en finfin frokost før samling i møtesalen kl. 9. Møteleder Inger Berit gikk gjennom programmet for dagen og kom med noen oppklaringer rundt saksgangen. Det var kommet inn noen forslag til endringer på saker.