Valg

Valget 2015 gikk på aklamasjon på posisjoner med bare én kandidat. Kandidat til IPP-komitéleder ble Mikkel Stokke. Medlemmer til juniorkomiteen ble Håkon Vislie og Oline Sæther.

Vedtak på saker

Landsmøtet kjørte kjapt og greit gjennom de resterende sakene med følgende resultater: Sak 9 ble LM-2015-06a vedtatt med små språkmessige endringer, de andre forslagene ble trukket. Sak 10 ble det stilt et motforslag om å utrede behovet og komme tilbake til RSM som gikk gjennom. Sak 11 ble endret fra forslagsstiller til at sentralstyret skal…

Søndag morgen

Landsmøtet begynte med en finfin frokost før samling i møtesalen kl. 9. Møteleder Inger Berit gikk gjennom programmet for dagen og kom med noen oppklaringer rundt saksgangen. Det var kommet inn noen forslag til endringer på saker.

Diskusjon sak 12, vedtektsendringer paragraf 7 og 9

Hordaland har lagt frem forslag om å endre teksten i paragraf 7 og 9 for bedre definere status til lokallag kontra fylkeslag. Landsmøtet stilte spørsmål om bakgrunn. Hordaland pekte på sin unike situasjon med mange lokallag som alle har forskjellig aktivitetsnivå. Ved å bedre definere hva et lag er så vil man også bedre oppfordre…

Presentasjon av kandidater på valg

Leder CISV Norge: Ine Anett Jomaas Programansvarlig i sentralstyret: Morten Fossmellem Leder utdanningskomiteen: Fredrik Joachim Gjestland Leder interchangekomiteen: Ranveig Aulie Sørum Leder barneleirskomiteen: Eirin Berge Leder seminarleirskomiteen: Hedvig Samset Leder IPP-komiteen: Camilla Hermansen og Mikkel Stokke Juniorkomiteen NJR: Line Undset Juniorkomiteen medlem: Oline Sæther, Ellinor Bogen, Randi Kristine Nærland og Håkon Vislie Kontrollkomiteen: Sigrid Sulland,…