Diskusjon sak 12, vedtektsendringer paragraf 7 og 9

Hordaland har lagt frem forslag om å endre teksten i paragraf 7 og 9 for bedre definere status til lokallag kontra fylkeslag. Landsmøtet stilte spørsmål om bakgrunn. Hordaland pekte på sin unike situasjon med mange lokallag som alle har forskjellig aktivitetsnivå. Ved å bedre definere hva et lag er så vil man også bedre oppfordre…

Presentasjon av kandidater på valg

Leder CISV Norge: Ine Anett Jomaas Programansvarlig i sentralstyret: Morten Fossmellem Leder utdanningskomiteen: Fredrik Joachim Gjestland Leder interchangekomiteen: Ranveig Aulie Sørum Leder barneleirskomiteen: Eirin Berge Leder seminarleirskomiteen: Hedvig Samset Leder IPP-komiteen: Camilla Hermansen og Mikkel Stokke Juniorkomiteen NJR: Line Undset Juniorkomiteen medlem: Oline Sæther, Ellinor Bogen, Randi Kristine Nærland og Håkon Vislie Kontrollkomiteen: Sigrid Sulland,…

Ny strategi og handlingsplan

Ine fra sentralstyret åpnet diskusjonen rundt sak 8 – Strategi og handlingsplan 2016-2018 ved å se på inneværende strategi og handlingsplan. Hun gikk gjennom arbeidet som har ledet frem til forslag om ny strategi og handlingsplan. Da hun gikk gjennom status på strategi og handlingsplan 2013-2015, kom det frem at vi har kommet veldig langt…

Budsjett 2015

Sentralstyret la frem budsjettet for 2015. Kontrollkomitéen påpekte at eventuelle tillegg bør komme i løpet av diskusjonen. Hordaland påpekte at sak 11 kan ha en budsjettimplikasjon. Landsmøtet ba om noen tall å forholde seg til og frøs diskusjonen til senere på landsmøtet.

Sak 11 – Nytt medlemssystem

Grunnet endringer i dagsorden ble sak 11 – forslag til nytt medlemssystem (dokumentet har feil saksnummer) diskutert før lunsj. Hordaland og Bergen presenterte ønsket om å bedre ivareta medlemsmassen for å unngå at medlemmer glemmer å fornye medlemskapet. Det ble lagt vekt på hvor lett det er å glemme å betale medlemsavgift når den kommer…

Regnskap 2014

Tor Gunnar i sentralstyret presenterte regnskapet for 2014. Det er første gang på lenge at vi har et revisorgodkjent regnskap til Landsmøtet, noe som er bra. Inntektene var stort sett forutsigbare. Regnskapet for 2014 er noe vanskelig å sammenligne med tidligere på grunn av at man har begynt å periodisere regnskapet, men det vil fremover…