Program Landsmøtet 2012

Fredag 13. april Innen kl 20.00             Ankomst, innsjekking, registrering 20.00                           Middag 21.00                           Program ved Rogaland   Lørdag 14. april Innen kl 09.00             Frokost 09.00                           Åpning / CISV Rogaland ønsker velkommen 09.30                           Presentasjon av deltakerne – sentralstyret- komitelederne- fylkeslagene Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteledere, fullmaktskomite, tellekorps Gjennomgang av møteregler og program 10.15                           Leders…