Kompaz

Inger Berit Hagen presenterte Kompaz for landsmøtet. Kompaz er det nye faste navnet på utvekslingsprosjektet med vi har med Colombia. I motsetning til de tidligere prosjektene produserer de nå filmer som ligger tilgjengelig på nettsiden deres. Ta gjerne en kikk, de lager good shit!

Presentasjon av personer på valg.

Posisjoner på valg: Sentralstyret Nestleder/Risk Manager: Fredrik Joachim Gjestland/Trøndelag (2 år) Utviklingsansvarlig: (2 år) Økonomiansvarlig: Knut A. M. Berge/Hordaland (2 år) Vara sentralstyret: Mikkel Stokke/Vestfold (1 år) Komitéledere Informasjon: (2 år) Mosaikk: Mathilde Sulland/Oslo & Akershus (2 år) Organisasjonsutvikling: Jostein Sydnes/Hordaland (2 år) Step-Up: Bruna Dias/Oslo & Akershus (2 år) Youth Meeting: Susanne Schrøder/Trøndelag (2…

Sak 9 – Gjennomgang av organisasjonsstrukturen

Youth Meeting kommiteen la frem sak 9, men valgte å komme med endringsforslag umiddelbart. Komitéen uttrykker behov for et tredje medlem av komitéen. Det endrede forslaget ble delt i tre, hvor det blant annet oppfordres om en evaluering av organisasjonsstrukturen. De mener at debatten strengt tatt er større enn de begrensede mulighetene landsmøtet har til…

Sak 8 – Vedtektsendring, paragraf 8

Sentralstyret, ved Fredrik Gjestland, la frem et forslag om vedtektsendring for paragraf 8 (Tillegg). Endringsforslaget kommer fra en uklarhet from om ansatte har stemmerett hvis de kvalifiserer for det via deres medlemslag. Kommentarer fra salen: Hordaland mente at det ikke er uklart hva som menes i punkt 3 av paragraf 8c. Det ble en større…

Sak 7 – Status medlemssytem

Saken var opprinnelig en orienteringssak, men sentralstyret foreslo å endre til en vedtakssak. (Link til vedlegg) Det kom nylig ny informasjon som gjorde at sentralstyret ønsket å endre fra en orienteringssak til vedtakssak. Det kom i februar informasjon om økonomien til nåværende leverandør, den vakler. Etter litt tekniske problemer fikk landsmøtet presentert tillegsinformasjonen til det…

Budsjett

Tor Gunnar Saakvitne fortsatte økomonidelen med å legge frem tallene for budsjettet for 2016 (noter). Pundkursen som slo dårlig ut i 2015, kommer til å slå bedre ut i 2016 ved at vi har endret budsjettkurs fra 10 til 12 kroner per pund. Det kom et spørsmål fra salen om å kikke på eventuelle endringer…

Regnskapstid

Sentralstyret, ved Tor Gunnar Saakvitne, la frem regnskapet for 2015 (Noter og Revisors berettning). CISV Norge gikk i minus i 2015, hovedsaklig på grunn av uforutsatt fall i kronekurs, som førte til økte utgifter. Ellers var det få kommentarer rundt regnskapstallene. Regnskapet 2015 var betydelig større enn regnskapet for 2014 (og hva 2016 vil bli)…

Gjennomgang av årsrapport 2015

Sentralstyret, ved Fredrik Gjestland, gikk gjennom årsrapporten for 2015. Kommentarer fra salen: Ønske om å endre formulering av at CISV er en organisasjon som har et mål om å gå i null til å reflektere av vi ønsker å oppnå noe med arbeidet. Spørsmål om hvilke utgifter vi har i pund som har så stor…

Ny daglig leder

Ingrid Louise Grøntvedt fikk ordet for å presentere seg som ny daglig leder. Hun har tidligere vært aktiv i sentrale roller i CISV før hun tredde inn i posisjonen som daglig leder. Arbeidet så langt har gått bra og hun gleder seg til videre arbeid. Vi ønsker henne velkommen.