Vedtak

Vi har nå kommet til vedtak av alle sakene som ble diskutert på lørdag. Her kommer en liste over vedtakene som oppdateres etter hvert som vedtakene gjøres Årsberetningen ble vedtatt med fullmakt til sekretariatet om å gjøre visse strukturelle endringer Regnskapet ble vedtatt uten endringer. Votering på notene til regnskapet avventes frem til etter vedtak…

Budsjett

Knut Berge fortsatte økonomidelen med å legge frem tallene for budsjettet for 2018. Legger vekt på at det er viktig at alle som deltar på internasjonale programmer registrerer sin deltakelse på MyCISV ettersom dette gir midler til CISV Norge. Budsjetterer med overskudd også i 2018. Knut presenterer også kort en budsjettanalyse. Åpnes for spørsmål og…

Regnskap for 2017

Sentralstyret, ved Knut Berge, la frem regnskapet for 2017. CISV Norge gikk i overskudd i 2017, noe som er flott spesielt siden det er en stund siden sist. Hovedårsakene til dette er beskrevet i notene i regnskapet. Har hatt et overskudd i nettbutikken som skyldtes endringen i effektpakken hvor man tok ut hettegenser. CISV Norge…

Budsjett

Tor Gunnar Saakvitne fortsatte økomonidelen med å legge frem tallene for budsjettet for 2016 (noter). Pundkursen som slo dårlig ut i 2015, kommer til å slå bedre ut i 2016 ved at vi har endret budsjettkurs fra 10 til 12 kroner per pund. Det kom et spørsmål fra salen om å kikke på eventuelle endringer…

Regnskapstid

Sentralstyret, ved Tor Gunnar Saakvitne, la frem regnskapet for 2015 (Noter og Revisors berettning). CISV Norge gikk i minus i 2015, hovedsaklig på grunn av uforutsatt fall i kronekurs, som førte til økte utgifter. Ellers var det få kommentarer rundt regnskapstallene. Regnskapet 2015 var betydelig større enn regnskapet for 2014 (og hva 2016 vil bli)…

Budsjett 2013

Budsjettet ble først presentert på rsm i høst, men landsmøtet fikk nå presentert endringer i budsjettet fra da til nå. Vi har fått litt mer inntekter, og noen mindre utgifter på leirutgifter, men en ny budsjettspost på en ekstra lønnspost som vil bli diskutert i sak lm-2013-08. Budsjettet legger opp til et underskudd på 200.000,…