Presentasjon av personer på valg

Posisjoner på valg: Sentralstyret Nestleder: Oda Johnsen Longvanes/Sogn og Fjordane (2 år) Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus/Buskerud (2 år) Økonomiansvarlig: Knut Berge/Hordaland, Bergen (2 år) Vara 1: Eirin Berge/Buskerud (1 år) Vara 2: Jostein Sydnes/Hordaland, Sunnhordland (1 år) Komitéledere Step-Up: Ingrid Moshuus/Buskerud (2 år) Youth Meeting: Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland, Nordhordland (2 år) Mosaikk: Eirin Skaftun/Hordaland, Bergen (2…

Sak 10 – Vedtektsendringer

Sentralstyret, ved Turid Regina Dornfest, presenterer forslagene til vedtektsendringer. Sentralstyret har gjennomgått vedtektene og har funnet ulike forslag til vedtektsendringer som vil gjøre at vedtektene passer bedre til hvordan CISV Norge som organisasjon arbeider og tilpasninger til dagens situasjon. Det blir foreslått endringer i veldig mange av paragrafene i CISV Norge sine vedtekter i større…

Sak 9 – Endring av komitéstrukturen i CISV Norge

Sentralstyret, organisasjonsutviklingskomitéen og Susanne Schröder legger frem dette forslaget. Saken presenteres av organisasjonsutvilkingskomitéen, ved Jostein Sydnes. Dette forslaget har bakgrunn i en organisasjonsanalyse som har blitt gjennomført det siste året etter å ha blitt vedtatt på Landsmøtet 2017. Det er et mål om å unngå dobbeltarbeid i komitéene, ha fokus på utvikling og ikke bare…

Budsjett

Knut Berge fortsatte økonomidelen med å legge frem tallene for budsjettet for 2018. Legger vekt på at det er viktig at alle som deltar på internasjonale programmer registrerer sin deltakelse på MyCISV ettersom dette gir midler til CISV Norge. Budsjetterer med overskudd også i 2018. Knut presenterer også kort en budsjettanalyse. Åpnes for spørsmål og…