Landsmøtet 2019

Sentralstyret, ved Marie Elise Aarrestad, fremmer forslag om at Landsmøtet til CISV Norge fra nå av skal arrangeres ved Gardermoen istedenfor at det hvert år skal flyttes fra lag til lag. Dette begrunnes med at dette vil bli billigere i tillegg til at det vil være meget tidsbesparende. Da kan man også arrangere det på…

Valg 2018!

Landsmøtet valgte følgende til nye posisjoner: Sentralstyret Nestleder: Oda Johnsen Longvanes/Sogn og Fjordane (2 år) Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus/Buskerud (2 år) Økonomiansvarlig: Knut Berge/Hordaland, Bergen (2 år) Vara 1: Eirin Berge/Buskerud (1 år) Vara 2: Jostein Sydnes/Hordaland, Sunnhordland (1 år) Komitéledere Step-Up: Ingrid Moshuus/Buskerud (1 år) Youth Meeting: Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland, Nordhordland (1 år) Mosaikk: Eirin…

Vedtak

Vi har nå kommet til vedtak av alle sakene som ble diskutert på lørdag. Her kommer en liste over vedtakene som oppdateres etter hvert som vedtakene gjøres Årsberetningen ble vedtatt med fullmakt til sekretariatet om å gjøre visse strukturelle endringer Regnskapet ble vedtatt uten endringer. Votering på notene til regnskapet avventes frem til etter vedtak…

Presentasjon av personer på valg

Posisjoner på valg: Sentralstyret Nestleder: Oda Johnsen Longvanes/Sogn og Fjordane (2 år) Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus/Buskerud (2 år) Økonomiansvarlig: Knut Berge/Hordaland, Bergen (2 år) Vara 1: Eirin Berge/Buskerud (1 år) Vara 2: Jostein Sydnes/Hordaland, Sunnhordland (1 år) Komitéledere Step-Up: Ingrid Moshuus/Buskerud (2 år) Youth Meeting: Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland, Nordhordland (2 år) Mosaikk: Eirin Skaftun/Hordaland, Bergen (2…

Sak 10 – Vedtektsendringer

Sentralstyret, ved Turid Regina Dornfest, presenterer forslagene til vedtektsendringer. Sentralstyret har gjennomgått vedtektene og har funnet ulike forslag til vedtektsendringer som vil gjøre at vedtektene passer bedre til hvordan CISV Norge som organisasjon arbeider og tilpasninger til dagens situasjon. Det blir foreslått endringer i veldig mange av paragrafene i CISV Norge sine vedtekter i større…

Sak 9 – Endring av komitéstrukturen i CISV Norge

Sentralstyret, organisasjonsutviklingskomitéen og Susanne Schröder legger frem dette forslaget. Saken presenteres av organisasjonsutvilkingskomitéen, ved Jostein Sydnes. Dette forslaget har bakgrunn i en organisasjonsanalyse som har blitt gjennomført det siste året etter å ha blitt vedtatt på Landsmøtet 2017. Det er et mål om å unngå dobbeltarbeid i komitéene, ha fokus på utvikling og ikke bare…