Saksliste og sakspapirer Landsmøtet 2022

Nedenfor finner du saksliste/agenda for landsmøtet 23.-24. april 2022. Lenker til nedlastbare sakspapirer og vedlegg blir oppdatert her fortløpende. (RSM-papirer finner du her) Åpning 1. Godkjenning av innkalling LM-2022-01 Innkalling til Landsmøtet og RSM-Vår (sendt med e-postinnkalling til alle fylkeslag og komiteer) 2. Godkjenning av saksliste: LM-2022-02 Saksliste (oppdatert 4. april) Tidsplan: Program landsmøtet og…

Landsmøtet 2019

Sentralstyret, ved Marie Elise Aarrestad, fremmer forslag om at Landsmøtet til CISV Norge fra nå av skal arrangeres ved Gardermoen istedenfor at det hvert år skal flyttes fra lag til lag. Dette begrunnes med at dette vil bli billigere i tillegg til at det vil være meget tidsbesparende. Da kan man også arrangere det på…

Valg 2018!

Landsmøtet valgte følgende til nye posisjoner: Sentralstyret Nestleder: Oda Johnsen Longvanes/Sogn og Fjordane (2 år) Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus/Buskerud (2 år) Økonomiansvarlig: Knut Berge/Hordaland, Bergen (2 år) Vara 1: Eirin Berge/Buskerud (1 år) Vara 2: Jostein Sydnes/Hordaland, Sunnhordland (1 år) Komitéledere Step-Up: Ingrid Moshuus/Buskerud (1 år) Youth Meeting: Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland, Nordhordland (1 år) Mosaikk: Eirin…

Vedtak

Vi har nå kommet til vedtak av alle sakene som ble diskutert på lørdag. Her kommer en liste over vedtakene som oppdateres etter hvert som vedtakene gjøres Årsberetningen ble vedtatt med fullmakt til sekretariatet om å gjøre visse strukturelle endringer Regnskapet ble vedtatt uten endringer. Votering på notene til regnskapet avventes frem til etter vedtak…

Sak 14 – Opprettelse av stipendordning

Sentralstyret, ved Knut Berge, legger frem forslag om å opprette en stipendordning ved å skille ut 300 000 kroner fra delegasjonsfondet til CISV Norge. Gjennom denne stipendordningen skal det være mulig for deltakere i lagene å søke om støtte for å delta på CISV sine programmer. Dette bunner i forslaget til Strategi og Handlingsplan 2019-2021…

Sak 13 – Ansvar for YM-delegasjoner

Sentralstyret, ved Marie Elise Aarestad, legger frem forslag om at ansvaret fra YM-delegasjoner overføres fra Youth Meeting-komitéen til lagene i CISV Norge slik det dette utføres på lik linje med Village og Step-Up. Fortsatt ønskelig at YM-deltakere skal være fra hele landet slik at deltakere fra flere fylkeslag reiser fra ett fylkeslag, gjerne fra fylkeslag…

Presentasjon av personer på valg

Posisjoner på valg: Sentralstyret Nestleder: Oda Johnsen Longvanes/Sogn og Fjordane (2 år) Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus/Buskerud (2 år) Økonomiansvarlig: Knut Berge/Hordaland, Bergen (2 år) Vara 1: Eirin Berge/Buskerud (1 år) Vara 2: Jostein Sydnes/Hordaland, Sunnhordland (1 år) Komitéledere Step-Up: Ingrid Moshuus/Buskerud (2 år) Youth Meeting: Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland, Nordhordland (2 år) Mosaikk: Eirin Skaftun/Hordaland, Bergen (2…

Sak 11 – 50% stilling på kontoret

Sentralstyret, ved Knut Berge, legger frem et forslag om å opprette en ekstra 50% stilling på CISV Norge sitt kontor. Denne stillingen skal fokusere på økonomi ettersom dette er den stillingen som er enklest å skille ut fra resten av oppgaven. Å ha en ansatt på kontoret er en veldig sårbar situasjon ettersom at hvis…

Sak 10 – Vedtektsendringer

Sentralstyret, ved Turid Regina Dornfest, presenterer forslagene til vedtektsendringer. Sentralstyret har gjennomgått vedtektene og har funnet ulike forslag til vedtektsendringer som vil gjøre at vedtektene passer bedre til hvordan CISV Norge som organisasjon arbeider og tilpasninger til dagens situasjon. Det blir foreslått endringer i veldig mange av paragrafene i CISV Norge sine vedtekter i større…