Ine Annett Jomaas

Liker best rød paprika. Har etter hvert solid erfaring i CISV, jobber som rådgiver frivillighetsarbeid og bemanning i Kreftforeningen. Hun ønsker å fokusere på stabilisere aktivitetsnivåe og tette samarbeidet mellom nasjonalt og lokalt. En spennende lederkandidat her altså. Har du spørsmål? Kommenter under så tar vi det med henne ved valget.

Presentasjon av kandidater til valg

I år er det flere posisjoner på valg, de som har fulgt med på bloggen tidligere vet bl.a. at Jostein nå trekker seg som leder, men det er også flere som nå velger å tre av. Nå blir det spennende hvem som nå stiller til hvilke verv. Leder Ine Annett Jomaas (Trøndelag) Programansvarlig Morten Fossmellem…

Ny stilling

Sentralstyret foreslår å opprette en ny stilling som vil ha base i Bergen med 25% informasjon og 25% utvekslingsprosjekt med Colombia. Vi har gjennom Fredskorpset fått en grunnstøtte til utvekslingsprosjektet, men sentralstyret ser en mulighet til å satse litt videre på bl.a. Informasjon og fylkeslagsstøtte.

CISV Internasjonalt – endringer i organisasjonen

Det er flere endringer på gang på internasjonalt nivå. Det internasjonale nivået er nivået over cisv norge som styres av bl.a. AIM, det internasjonale årsmøtet, og internasjonale komiteer. Knut, vår trustee (internasjonal representant), gikk igjennom noen endringer og ytret ønsker om å få en input fra Landsmøtet på hva han skal mene på vegne av…

Sak fra Step Up komiteen

Step Up komiteen ønsker å utvide komiteen med ett medlem fra 2 til 3 personer. Grunnen er at komiteen ser at arbeidsmengden har økt betraktelig i senere tid, samt at de ønsker å kunne ha en viss kontinuitet. Landsmøtet lurte på hvilke budsjettimplikasjoner en slik endring vil ha, økonomiansvarlig estimerer rundt 15.000 kroner. Det ble…

Rapport fra praktikant

Monika Salmivalli var praktikant ved kontoret i løpet av høsten 2012. Hun utførte et forskningsprosjekt i fylkeslagene. Det ble utførst både spørreundersøkelser og intervju ved bl.a. NEO. Spørsmål på motivasjon og engasjement. Resultatene er primært positive. Kanskje vi i bloggredaksjonen greier å spore opp resultatene for å legge ut her, vi venter i spenning. Vi…

Budsjett 2013

Budsjettet ble først presentert på rsm i høst, men landsmøtet fikk nå presentert endringer i budsjettet fra da til nå. Vi har fått litt mer inntekter, og noen mindre utgifter på leirutgifter, men en ny budsjettspost på en ekstra lønnspost som vil bli diskutert i sak lm-2013-08. Budsjettet legger opp til et underskudd på 200.000,…