Ny stilling

Sentralstyret foreslår å opprette en ny stilling som vil ha base i Bergen med 25% informasjon og 25% utvekslingsprosjekt med Colombia. Vi har gjennom Fredskorpset fått en grunnstøtte til utvekslingsprosjektet, men sentralstyret ser en mulighet til å satse litt videre på bl.a. Informasjon og fylkeslagsstøtte.

Sak fra Step Up komiteen

Step Up komiteen ønsker å utvide komiteen med ett medlem fra 2 til 3 personer. Grunnen er at komiteen ser at arbeidsmengden har økt betraktelig i senere tid, samt at de ønsker å kunne ha en viss kontinuitet. Landsmøtet lurte på hvilke budsjettimplikasjoner en slik endring vil ha, økonomiansvarlig estimerer rundt 15.000 kroner. Det ble…

Rapport fra praktikant

Monika Salmivalli var praktikant ved kontoret i løpet av høsten 2012. Hun utførte et forskningsprosjekt i fylkeslagene. Det ble utførst både spørreundersøkelser og intervju ved bl.a. NEO. Spørsmål på motivasjon og engasjement. Resultatene er primært positive. Kanskje vi i bloggredaksjonen greier å spore opp resultatene for å legge ut her, vi venter i spenning. Vi…

Budsjett 2013

Budsjettet ble først presentert på rsm i høst, men landsmøtet fikk nå presentert endringer i budsjettet fra da til nå. Vi har fått litt mer inntekter, og noen mindre utgifter på leirutgifter, men en ny budsjettspost på en ekstra lønnspost som vil bli diskutert i sak lm-2013-08. Budsjettet legger opp til et underskudd på 200.000,…