Landsmøte 2014

CISV Oppland ønsker å arrangere landsmøtet i Lillehammer i 2014. Lars Reiten hadde en mektig fin presentasjon “Welcome to Lillyhammer” Landsmøtet vil til Lillehammer i 2014, noe som også blir neste post på planen til landsmøtebloggredaksjonen. Vi takker for følget og ønsker velkommen til neste gang.

Valg!

Nå starter valget. Vi har mange kandidater for juniorposisjonene. Landsmøtet lurte litt på hvilke lokale kvalifikasjoner kandidatene har og ba dem opp til fronten av salen. Første runde er nå avgjort. Vi har en ny leder! Ine Annett Jomaas ble valgt enstemmig og landsmøtet reiste seg i applaus etter offentliggjøringen. Alle andre posisjoner med én…

Avstemminger

Søndagen startet med avstemminger på landsmøtesakene fra lørdagen. Første sak var et endret forslag om å utvide Step Up med 1 medlem. Landsmøtet vedtok saken med stor margin. Andre sak på listen var en ny stilling. Landsmøtet reiste noen spørsmål angående stillingsprosenten før gikk enstemmig gjennom. Landsmøtet vedtok å fordele endelig godkjenning av regnskapet til…

Ine Annett Jomaas

Liker best rød paprika. Har etter hvert solid erfaring i CISV, jobber som rådgiver frivillighetsarbeid og bemanning i Kreftforeningen. Hun ønsker å fokusere på stabilisere aktivitetsnivåe og tette samarbeidet mellom nasjonalt og lokalt. En spennende lederkandidat her altså. Har du spørsmål? Kommenter under så tar vi det med henne ved valget.

Presentasjon av kandidater til valg

I år er det flere posisjoner på valg, de som har fulgt med på bloggen tidligere vet bl.a. at Jostein nå trekker seg som leder, men det er også flere som nå velger å tre av. Nå blir det spennende hvem som nå stiller til hvilke verv. Leder Ine Annett Jomaas (Trøndelag) Programansvarlig Morten Fossmellem…

Ny stilling

Sentralstyret foreslår å opprette en ny stilling som vil ha base i Bergen med 25% informasjon og 25% utvekslingsprosjekt med Colombia. Vi har gjennom Fredskorpset fått en grunnstøtte til utvekslingsprosjektet, men sentralstyret ser en mulighet til å satse litt videre på bl.a. Informasjon og fylkeslagsstøtte.