Landsmøte 2014

CISV Oppland ønsker å arrangere landsmøtet i Lillehammer i 2014. Lars Reiten hadde en mektig fin presentasjon “Welcome to Lillyhammer” Landsmøtet vil til Lillehammer i 2014, noe som også blir neste post på planen til landsmøtebloggredaksjonen. Vi takker for følget og ønsker velkommen til neste gang.

Valg!

Nå starter valget. Vi har mange kandidater for juniorposisjonene. Landsmøtet lurte litt på hvilke lokale kvalifikasjoner kandidatene har og ba dem opp til fronten av salen. Første runde er nå avgjort. Vi har en ny leder! Ine Annett Jomaas ble valgt enstemmig og landsmøtet reiste seg i applaus etter offentliggjøringen. Alle andre posisjoner med én…

Avstemminger

Søndagen startet med avstemminger på landsmøtesakene fra lørdagen. Første sak var et endret forslag om å utvide Step Up med 1 medlem. Landsmøtet vedtok saken med stor margin. Andre sak på listen var en ny stilling. Landsmøtet reiste noen spørsmål angående stillingsprosenten før gikk enstemmig gjennom. Landsmøtet vedtok å fordele endelig godkjenning av regnskapet til…