Regnskap 2012

Regnskapet for 2012 er desverre ikke helt klart grunnet bl.a. bytte av regnskapsprogrammer, sykdom hos regnskapsfører og litt overføringsproblemer fra gammelt til nytt system. Vi har hatt litt økning i inntekter på nesten 300.000 og har nå nesten 5,4 millioner i inntekter. Utgiftene har også gått litt opp og sentralstyret estimerer av vi kommer til…

Årsberettning 2012

Knut tok gjennomgangen av årsberettningen, beklaget at denne har kommet noe sent. Landsmøtet kommenterte løpende på feil, men i det store og det hele var det få kommentarer å melde. Vi hadde 629 deltakere forrige år. Kjempe bra!

Leders tale

Jostein tok ordet for leders tale og åpnet med å berømme størrelsen på årets møte. Det er veldig bra at det er 75 påmeldte denne gangen. “Vi har et sluttprodukt” åpnet han med. Han dro frem en graf som viste en litt negativ utvikling i organsisasjonen internasjonalt. Det arrangeres færre barneleire, men flere Step Up…

Møtet starter

Nestleder Knut Ziesler startet den formelle delen av landsmøtet med presentasjon av deltakerne på årets Landsmøte. I år er det et relativt stort landsmøte med over 70 deltakere. Landsmøtet godkjente innkalinng uten kommentarer. Sentralstyret foreslo en liten endring i sakslisten, uten store protester fra salen. En sak ble flyttet over til RSM. Finnmark ytret et…

Velkommen til Landsmøtet

Da er årets landsmøte i gang! Vertslaget Sogn og Fjordane ønsket velkommen med å vise noen flotte videoer fra lokalområdet til stor jubel fra salen. Ordføreren i Sogndal ønsket landsmøtet hjertelig velkommen til kommunen. Han la vekt på alle aktivitetene man kan gjøre innenfor en rimelig kort avstand. En svært engasjert og stolt ordfører. Jostein…