Valg 2016

Landsmøtet valgte følgende til nye posisjoner: Sentralstyret Nestleder/Risk Manager: Fredrik Joachim Gjestland/Trøndelag (2 år) Utviklingsansvarlig: Turid Regina Dornfest/Hordaland (2 år) Økonomiansvarlig: Knut A. M. Berge/Hordaland (2 år) Vara sentralstyret: Mikkel Stokke/Vestfold (1 år) Komitéledere Informasjon: Henrik Bie/Rogaland(2 år) Mosaikk: Mathilde Sulland/Oslo & Akershus (2 år) Organisasjonsutvikling: Jostein Sydnes/Hordaland (2 år) Step-Up: Bruna Dias/Oslo & Akershus…

Vedtak

Landsmøtet samlet seg igjen søndag morgen for å stemme over sakene som ble diskutert på lørdag. Årmeldingen fikk flere nye endringer og ble vedtatt med noen ytterligere endringer. Regnskapet ble vedtatt uten kommentarer. Det ble vedtatt endring i hvilke lokallag som får stemmerett, dvs. kun lokallag som ligger under fylkeslag. Det ble vedtatt endringer i…