Gjennomgang av årsrapport 2015

Sentralstyret, ved Fredrik Gjestland, gikk gjennom årsrapporten for 2015. Kommentarer fra salen: Ønske om å endre formulering av at CISV er en organisasjon som har et mål om å gå i null til å reflektere av vi ønsker å oppnå noe med arbeidet. Spørsmål om hvilke utgifter vi har i pund som har så stor…

Ny daglig leder

Ingrid Louise Grøntvedt fikk ordet for å presentere seg som ny daglig leder. Hun har tidligere vært aktiv i sentrale roller i CISV før hun tredde inn i posisjonen som daglig leder. Arbeidet så langt har gått bra og hun gleder seg til videre arbeid. Vi ønsker henne velkommen.

Leders tale

Leder Ine Annett Jomaas åpnet med å legge vekt på vertslagets 20-års jubileum. Hilde Fjellvær var bl.a. en av personene som var på oppstartsmøtet til CISV Hedmark. Laget startet lite, men har vokst og er stabilt. Paralelt har CISV Norge 65-års jubileum. Vi gratulerer begge to, spesielt vertskapet. En av de store nye endringene i…

Åpning av Landsmøtet 2016

Da braker det løs igjen. Årets Landsmøte arrangeres, som kjent, på Hamar og landsmøtebloggen er tilbake! Vi skal dekke aktiviten på møtet, vise litt hva som skjer, kanskje noe bilder og mye annet morsomt. Leder Ine Annett Jomaas ønsket velkommet til møtet før hun ga ordet til Mie Storbekken fra Hedmark. Hun ønsket velkommen til…

Valg

Valget 2015 gikk på aklamasjon på posisjoner med bare én kandidat. Kandidat til IPP-komitéleder ble Mikkel Stokke. Medlemmer til juniorkomiteen ble Håkon Vislie og Oline Sæther.

Vedtak på saker

Landsmøtet kjørte kjapt og greit gjennom de resterende sakene med følgende resultater: Sak 9 ble LM-2015-06a vedtatt med små språkmessige endringer, de andre forslagene ble trukket. Sak 10 ble det stilt et motforslag om å utrede behovet og komme tilbake til RSM som gikk gjennom. Sak 11 ble endret fra forslagsstiller til at sentralstyret skal…