Landsmøtet 2013

CISV Norge ønsker deg hjertelig velkommen til Landsmøtet 2013 i Sogndal. Her vil du fortløpende finne informasjon om Landsmøtet 2013. Trykk på fanen “Innkalling” for å se invitasjonen med informasjon om Landsmøtet. Påmelding skjer her

AIM 2014

Arbeidsgruppa for AIM2014 gikk på scenen for å presentere arbeidet med å arrangere AIM i Norge i 2014. Landsmøtet 2011 vedtok at CISV Norge skulle søke om å få AIM i 2014, noe AIM 2011 godkjente. Sundvolden hotell i Buskerud er valgt som plassering. Arbeidsgruppa ønsker flest mulig fra organisasjonen bidrar på forskjellige vis. Ta…

Landsmøte 2013

Det foreligger to forslag til Landsmøte 2013. Sogn og Fjordane søker om å arrangere Landsmøtet i Sogndal. De legger vekt på fin natur og god muligheter. Sogndal ligger sentralt. Hotellet kan tilby softis og popcorn hele dagen. Oppland er den andre kandidaten som søker om å få landsmøtet til Norges indrefillet. De har valg mellom…

Valg

Landsmøtet går til valg. Nestleder og Økonomiansvarlig ble valgt på aklamasjon. Vi venter på resultat av skriftlig valg på utviklingsansvarlig i sentralstyret. Anne Kristine Giltvedt er valgt som utviklingsansvarlig Ingrid Louise Grøntvedt valgte å benke Ingrid Selvik Henriksen og trakk sitt kandidatur til leder for organisasjonsutviklingskomiteen. Ellers var det ingen benkeforslag. Kandidatene ble så valgt…

Godkjenning av regnskap og budsjett

Jostein gikk igjennom noen noter til regnskapet som ble etterlyst i går og så gikk regnskapet igjennom uten videre endringer. KPMG er valgt videre som revisor. Landmøtet diskuterer om man skal bytte medlemssystem. Vi har vedtatt budsjettet med nytt medlemssystem. Ny medlemsavgift er satt til 50kr per medlem.

Vedtak innmeldte saker

Da går landmøtet til votering: Forandring på medlemskontigent: Vedtatt uten endringer Årsmeldingen: Vedtatt som det ligger Strategi og handlingsplan: Vedtatt med noen vennlige tilegg Forslag til ny Juniorstruktur: Det foreligger noen endringsforslag, Landsmøtet går til pause. VI HAR EN NY JUNIORSTRUKTUR! (landsmøtet vedtok det originale forslaget) Forslag om endring av navnestruktur: Det foreligger et endringsforslag.…