Sak 11 – Nytt medlemssystem

Grunnet endringer i dagsorden ble sak 11 – forslag til nytt medlemssystem (dokumentet har feil saksnummer) diskutert før lunsj. Hordaland og Bergen presenterte ønsket om å bedre ivareta medlemsmassen for å unngå at medlemmer glemmer å fornye medlemskapet. Det ble lagt vekt på hvor lett det er å glemme å betale medlemsavgift når den kommer…

Regnskap 2014

Tor Gunnar i sentralstyret presenterte regnskapet for 2014. Det er første gang på lenge at vi har et revisorgodkjent regnskap til Landsmøtet, noe som er bra. Inntektene var stort sett forutsigbare. Regnskapet for 2014 er noe vanskelig å sammenligne med tidligere på grunn av at man har begynt å periodisere regnskapet, men det vil fremover…

Årsberettning 2015

Nestleder Anne Kristine Giltvedt gikk gjennom årsberettningen. 2014 var et bra år med stigende medlemstall og mange deltakere på programmer samt mange arrangerte prosjekter. Det ble presisert at det er viktig å komme med korreksjoner hvis noe i rapporten er feilaktig slik at historien vår blir korrekt over tid.

Leders tale

Ine Anett Jomaas startet sin tale med å igjen ønske velkommen til Landsmøtet. I år har Landsmøtet endret form noe ved å flytte starten til lørdag formiddag heller enn å starte fredag kveld med sosialt. Grunnen til det er delvis på grunn av økonomiske fordeler og på grunn av positive erfaringer fra Høstmøtet. Høstmøtet vil…

Møtepraktiske godkjenninger

Landsmøtet gikk så videre til å godkjenne innkallingen ved aklamasjon. Hordaland foreslo å endre rekkefølge på saker, sak 11 om nytt medlemssystem til før diskusjon av budsjett og flytte sak 12 til siste punkt på lørdag. Sentralstyret foreslo Inger Berit Hagen og Andrea Stangeland som ordstyrere. Landsmøtet var enige. Trond fra Trøndeland og Hendrik fra…

Åpning ved Ola Borten Moe

Til å åpne møtet hadde vertene hentet inn tidligere oljeminister Ola Borten Moe for å sette en liten ekstra spiss på møtet. Hans erfaring med CISV startet på midten av 1980-tallet nå han selv fikk delta. Nå mente han at ringen var slutte når hans datter skal delta på leir til sommeren på det eksotiske…

Velkommen til landsmøtet 2015

Da ønsker vi velkommen til landsmøtet 2015. Bloggens utskremte er på plass for å rapportere fra møtet. Det blir litt saksgang, litt kommentarer, noen bilder og kanskje noen kjappe intervjuer av kandidatene. Det er bare å glede seg. Bli med og kommenter under!

Endring i beregning av antall stemmer på Landsmøtet

Sentralstyret la frem en sak på å endre beregningen av antall stemmer på landsmøtet Utfordringen ligger i at landsmøtet har en skjevere maktfordeling på grunn av at fylkeslag ikke sender nok medlemmer til at alle stemmer er tilstede. Forslaget fra sentralstyret ligger i å redusere antall stemmer på landsmøtet for å bedre kunne følge vedtektene.…