Valg 2010.- Presentasjon av kandidatene

Kandidatene til Sentralstyre: Leder: Jostein Sydnes, Hordaland. Nestleder: Brita Bolstad, Sogn og Fjordane. Programansvarlig: Andreas Malkenes, Hordaland Utviklingsansvarlig: Sigrid Sulland, Hordaland. Økonomiansvarlig: Kristian Brende, Sør-Trøndelag Vara: Julie Katrine Berg Kandidatene til Komiteledere: Organiasjonsutvikling: Knut Ziesler, Oslo & Akershus. Barneleir: Morten Fossmellem Summercamp: Ingrid Emilie Breivik Mosaic: Inger Berit Hagen, Hordaland. Youth Meeting: Ane Rømmen, Sogn…

Resultater etter valget

Landsmøte har valgt om den nye strukturen og den nye medlemskontigenten med noen endringer (senere skal vi oppdatere filer om dette). Landsmøte har også valgt  på sakene 10 (Stemmerett for alle medlemmer) og 11 (Endring av navn til CISV Norge) og de bli godkjent.

Leiartale

Kjære landsmøte, kjære god venner! Så flott at så mange har klart å ta vegen hit trass for at Island har gjort sitt beste for å halde oss vekke… Og det etter at CISV Norge sendte førespurnad til CISV Island og spurte om dei trengte økonomisk hjelp i kjølvatnet av finanskrisa?!? CISV Norge har hatt…

Konstituering

Møteleder: Ingrid Lund Brende/Sør-Trøndelag og Elin Berstad Mortensen/Oslo&Akershus. Forretningsorden ble gjennomgått. Fullmaktskomité: Sindre Rikheim/Oslo&Akershus og Kristian Brende/Sør-Trøndelag Tellekorps: Freja Lina, Jorge og Camila. Protokollunderskrift: Marthe Dybos Norbye/Oslo&Akerhus og Ann Englund/Oslo&Akershus Referent: André Skeie/Sekretariatet