Medlemskontigent 2012

Sentralstyret med Jostein uttrykker sin bekymring for en nedgang i medlemmer under 26 år. Vi har gått ganske dramatisk ned i medlemstall de senere årene. Forslaget som ligger er å sette 50 kroner medlemsavgift, men ivareta felles faktura i husstander. Les forslaget Landsmøtet hadde mange spørsmål, blant annet i forbindelse med medlemmer og medlemssystemet.

Budsjett 2012

Jostein gikk igjennom budsjettet. Han tok også opp hvorfor vi budsjetterer mye lavere enn regnskapet på inntektsiden. Siden prosjektene våre må søkes penger for, er det ikke garantert at vi får inntektene og dermed kan vi ikke budsjettere med økte inntekter selv om vi kan ha grunn til å tro at vi får økte inntekter.…

Regnskap 2011

Tidligere økonomiansvarlig Kristian Brende har bidratt med sin økonomikompetanse i forbindelse med blant annet regnskapet for 2011. Han tok oss også igjennom tallene for året. Han passet også på å berømme André for sitt arbeid. i 2010 hadde vi 200 bilag, og i 2011 hadde vi 1200 bilag. Resultatet er at at vi nå har…

Presentasjon av kandidater på valg

Valgkommiteen presenterte kandidater som stiller til valg. Nestleder: Knut Ziesler (sittende trustee), 30 år fra Oslo og Akershus Utviklingsansvarlig: Ingrid Selvik Henriksen, 23 år, fra Hordaland. Anne Kristine Giltvedt nominert av Hordaland til utviklingsansvarlig. Økonomiansvarlig: Håvard Tangvik, 22 år, fra Sør-Trøndelag Vara til sentralstyret: Morten Fossmellem, 34 år, fra Hedmark, Komiteleder barneleir Organisasjonsutvikling: Ingrid Louise…

Årsberettning 2011

Andreas Malkenes i sentralstyret gikk igjennom årsberettningen for 2011. Vi har 14 fylkeslag og 22 lokallag. Vi har hatt en helt enorm aktivitet. Høstmøtet var tilbake på Haraldvangen og var et veldig stort møte med 94 deltakere. Vi har hatt rimelig mange medlemmer på sekretæriatet. Komiteene har har god aktivitet i løpet av året. Andreas…

Leders tale

Jostein Sydnes gikk på talerstolen og ønsket velkommen. Han åpnet med å berømme Landsmøtet for hvor mange som har kommet. Han håper og tror at det har noe med et smittende engasjement i CISV Norge. Det skjer veldig mye i organisasjonen vår for tiden og det er veldig mange som søker på det som er…

Godkjenninger og konstituering

Landsmøtet påpekte det noe merkelige ved å ha mingling med kandidater på valg før kandidatene ble presentert og valgte å flytte presentasjonen til formiddagen. Ellers ble dagsorden godkjent uten videre endringer. Henrik Arvidsson og Liv Mari Mortensen ble valgt til møteledere.

Quiz!

Kveldsunderholdningen sto CISV Rogaland for og Kristian Kalvå hadde laget en quiz. Kanskje greier du å svare på spørsmålene selv? Spørsmål Hvilken kommune har det laveste toppunktet i Norge, dette er forøvrig også Norges minste kommune? Når man står på kanten på Prekestolen, eller på Kjeragbolten ser man ut på hvilken fjord? Hva heter vennen…