Program Landsmøtet 2012

Fredag 13. april Innen kl 20.00             Ankomst, innsjekking, registrering 20.00                           Middag 21.00                           Program ved Rogaland   Lørdag 14. april Innen kl 09.00             Frokost 09.00                           Åpning / CISV Rogaland ønsker velkommen 09.30                           Presentasjon av deltakerne – sentralstyret- komitelederne- fylkeslagene Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteledere, fullmaktskomite, tellekorps Gjennomgang av møteregler og program 10.15                           Leders…

Saksliste

Åpning  Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste (Vedlegg LM-2012-01) Konstituering Valg av ordstyrere – 2 personer  Valg av fullmaktskomité – 2 personer Valg av protokollunderskrivere – 2 personer Valg av tellekorps – 3 personer Valg av referent – 1 person Gjennomgang og godkjenning av forretningsorden Godkjenning av fullmakter Leders tale Regnskap for 2011 (Vedlegg LM-2012-02…