Presentasjon av kandidatar

Fredrik Gjestland tok på seg valghatten (!) og presenterte kandidatar til sentralstyret og komiteane. Etter at ny struktur for komiteane vart oppretta så er det mange komiteleiarar og komitemedlemmer som skal velges inn. Kandidatar sentralstyretleiar – Alexander Holst (Oslo og Akershus)programansvarleg – Eirin Berge (Buskerud) sentralstyret vara (2) – Hedvig Samset & Sara Sekkingstad Kandidatar…

Normalvedtekter for fylkes- og lokallag

Sentralstyret, ved Oda Johnsen Longvanes, presenterer forslag til vedtektsendringar. Det er eit krav at alle fylkes-og lokallag har vedtekter for dei fleste støtteordningar CISV Norge og alle laga mottar støtte fra. For å sikre at ingen lag står utan eigne vedtekter er det foreslått at normalvedtektene skal gjelde for alle fylkes- og lokallag, med mindre…

Årsberetning, rekneskap og budsjett

Etter leiar sin tale, var det tid for sakshandsaming. Oppdaterte saksdokument finn ein på https://lm.cisv.no/saksliste-lm/ Sentralstyret, ved Hanne Løge, gjekk gjennom hovudtrekka i årsberetninga for 2018. Det vart opna for kommentarar og spørsmål. Årsberetninga vil bli tatt opp til votering på andre dag av landsmøtet. Etter årsberetninga vart rekneskapen for 2018 lagt fram av sentralstyret…

Velkommen!

Endeleg er Landsmøte 2019 i gong! For første gong er landsmøtet arrangert av CISV Norge og ikkje eit fylkeslag. Landsmøtet vert arrangert på Comfort Runway Hotel på Gardermoen og omlag 60 personar er tilstades. Hanne ønska alle velkomne og introduserte gjest og opningstaler frå Press, Marina Johansen. Press er Redd Barna sin ungdomsorganisasjon og kjempar…

Strategi og handlingsplan 2019-2021

Sentralstyret, ved Hanne Løge, presenterer forslaget til CISV Norges nye strategi og handlingsplan. Det har blitt tatt utgangspunkt i CISV Internasjonalt sin strategi og har blitt satt opp fire hovedpunkter for strategien som er utdypet i undermål: virkning, profilering, ressurser og grunnmur. Det foreslås å sette opp handlingsplan år for år mens strategien fortsatt skal…

Innkalling til Landsmøte 2015

Innkalling 2015 1. Det innkalles med dette til LANDSMØTE i CISV Norge Lørdag 25 april. – søndag 26. april 2015. Landsmøtet vil finne sted på Scandic Hell hotell ved Værnes lufthavn Veibeskrivelse til hotellet finner dere her Programmet starter lørdag kl. 11.00. Landsmøtet avsluttes søndag kl. 13.00. Årets TEMA-del er søndag kl. 13.00 – kl. 16.00. Mer…

Landsmøtet 2014 er i gang!

Lars Reiten fra CISV Oppland åpnet årets landsmøte ved å ønske medlemmene velkommen. Fylkeskultursjef Kyrre Dahl fikk æren av å ønske velkommen til Oppland og Lillehammer. Han har tidligere vært rittleder for alpinte øvelser under Lillehammer-OL i 94. Dahl la mye vekt på frivillighet og motivasjon, hvorfor han selv arbeider frivillig og litt om hvorfor…