Konstituering

Møteleder: Ingrid Lund Brende/Sør-Trøndelag og Elin Berstad Mortensen/Oslo&Akershus. Forretningsorden ble gjennomgått. Fullmaktskomité: Sindre Rikheim/Oslo&Akershus og Kristian Brende/Sør-Trøndelag Tellekorps: Freja Lina, Jorge og Camila. Protokollunderskrift: Marthe Dybos Norbye/Oslo&Akerhus og Ann Englund/Oslo&Akershus Referent: André Skeie/Sekretariatet