Leiartale

Kjære landsmøte, kjære god venner! Så flott at så mange har klart å ta vegen hit trass for at Island har gjort sitt beste for å halde oss vekke… Og det etter at CISV Norge sendte førespurnad til CISV Island og spurte om dei trengte økonomisk hjelp i kjølvatnet av finanskrisa?!? CISV Norge har hatt…

Konstituering

Møteleder: Ingrid Lund Brende/Sør-Trøndelag og Elin Berstad Mortensen/Oslo&Akershus. Forretningsorden ble gjennomgått. Fullmaktskomité: Sindre Rikheim/Oslo&Akershus og Kristian Brende/Sør-Trøndelag Tellekorps: Freja Lina, Jorge og Camila. Protokollunderskrift: Marthe Dybos Norbye/Oslo&Akerhus og Ann Englund/Oslo&Akershus Referent: André Skeie/Sekretariatet