Avholdes i tilknytning til Landsmøtet (Søndag 7.april 2019 kl.14-16)

1. Åpning

    • Godkjenning av innkalling
    • Godkjenning av saksliste
      RSMV-2019-01

2. Rapport fra fylkeslagene

Kort rapport ca 1.min.

3. Rapport fra Sentralstyret

4. Stabssituasjon inneværende år
Vi ser sammen på oversikten over staber for sommerens programmer.

5. Ønsker for Step Up 2020

Alle lag melder inn om de ønsker delegasjoner til Step Up i 2020, samt alder på disse.

6. Endring av Info File D-55-A og D-55B, Politiattest
RSMV-2019-06 A Innhenting av politiattest -Saksdokument
RSMV-2019-06-B Innhenting av politiattest – Info file med endring
RSMV-2019-06-C Mal formålsbekreftelse for politiattest-Saksdokument
RSMV-2019-06-D Mal formålsbekreftelse for politiattest – Info file med endring

7. Endring av info-file D-47 Retningslinjer for alkohol i CISV Norge

RSMV-2019-07-A Sakspapir
RSMV-2019-07-B Endring i info file

8. Endring av info-file D-52 Seminarleirstrekking
RSMV-2019-08-A Sakspapir
RSMV-2019-08-B Endring i Info-file

9. Endring av info file D-36-C Prosedyre for fordeling av Youth Meeting delegasjoner.
RSMV-2019-09-A Sakspapir
RSMV-2019-09-B Endring  info file  

10. Retningslinjer for søkere fra andre fylkes- og lokallag.
RSMV-2019-10-A Sakspapir fra Sentralstyret
RSMV-2019-10-B Sakspapir fra CISV Telemark

11. Oppdatering av arbeidsbeskrivelse Programkomiteen
RSMV-2019-11-A Sakspapir
RSMV-2019-11-B Endret arbeidsbeskrivelse

12. Endring i info file D-58 Nasjonale seminarer
RSMV-2019-12-A Sakspapir
RSMV-2019-12-B Endring i info -file

13. Endring i info file D-46-A Kriterier for utvelgelse av stab
RSMV-2019-13-A Sakspapir
RSMV-2019-13-B Endring i info-file

14. Endring i info file D-11 Retningslinjer for valg i CISV Norge
RSMV-2019-14-A Sakspapir
RSMV-2019-14-B Endring i info-file

15. Leirer 2020
Send inn: dato, leirsted, navn på leirleder og navn på min. 1 stabsmedlem i en e-post til programme@no.cisv.org innen 31.mars 2019.