CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til LANDSMØTET 2019

25. april 2015

Åpning ved Ola Borten Moe

Til å åpne møtet hadde vertene hentet inn tidligere oljeminister Ola Borten Moe for å sette en liten ekstra spiss på møtet. Hans erfaring med CISV startet på midten av 1980-tallet nå han selv fikk delta. Nå mente han at ringen var slutte når hans datter skal delta på leir til sommeren på det eksotiske […]

Les mer »

25. april 2015

Velkommen til landsmøtet 2015

Da ønsker vi velkommen til landsmøtet 2015. Bloggens utskremte er på plass for å rapportere fra møtet. Det blir litt saksgang, litt kommentarer, noen bilder og kanskje noen kjappe intervjuer av kandidatene. Det er bare å glede seg. Bli med og kommenter under!

Les mer »

25. februar 2015

Innkalling til Landsmøte 2015

Innkalling 2015 1. Det innkalles med dette til LANDSMØTE i CISV Norge Lørdag 25 april. – søndag 26. april 2015. Landsmøtet vil finne sted på Scandic Hell hotell ved Værnes lufthavn Veibeskrivelse til hotellet finner dere her Programmet starter lørdag kl. 11.00. Landsmøtet avsluttes søndag kl. 13.00. Årets TEMA-del er søndag kl. 13.00 – kl. 16.00. Mer […]

Les mer »

5. april 2014

Endring i beregning av antall stemmer på Landsmøtet

Sentralstyret la frem en sak på å endre beregningen av antall stemmer på landsmøtet Utfordringen ligger i at landsmøtet har en skjevere maktfordeling på grunn av at fylkeslag ikke sender nok medlemmer til at alle stemmer er tilstede. Forslaget fra sentralstyret ligger i å redusere antall stemmer på landsmøtet for å bedre kunne følge vedtektene. […]

Les mer »

5. april 2014

Presentasjon av sak nummer 9: disponering av egenkapital

Landsmøtet fikk en presentasjon av sak nummer 9 om vedtektsendrigång av infofile D-41 Sentralstyret foreslår å justere litt opp egenkapitalen i reservefondet for å kunne ha et litt mer solid handlingsrom ved eventuelle uforutsette utgifter.

Les mer »

5. april 2014

Presentasjon av Global Conference 2015

Kristina Moshus og André Skeie presenterte arbeidet med Global Conference 2015 som erstatter AIM, det internasjonale årsmøtet. August 2015, 300-500 deltakere på Sundvollen hotell litt utenfor Oslo. Arbeidsgruppen jobber nå for å rekruttere frivillige til flere arbeidsgrupper til arrangementet.

Les mer »

5. april 2014

Budsjett 2014

Håvard Tangvik la frem budsjettet for 2014. Han trakk frem at CISV er en organisasjon som har en utfordrendre økonomi som gjør det vanskelig å nøyaktig budsjettere inntekter og utgifter. Mye av økonomien vår er avhengig av prosjektstøtte og tilskudd, noe som kan føre til større svingninger i resultat kontra budsjettet. 2014s budsjett legger opp […]

Les mer »

5. april 2014

Regnskap 2013

Regnskap og balanse 2013 Økonomiansvarlig Håvard Tangvik presenterte regnskapet fra 2013 og fikk applaus fra salen for å kunne presentere et regnskap på landsmøtet i motsetning til hva som sjedde i fjor. Regnskapet viser et underskudd på rundt 260.000kr, noe som ikke er krise, men noe å ta tak i. Knut Ziesler tok ordet og […]

Les mer »

5. april 2014

Årsberettning

Årsberettningen Knut Ziesler i sentralstyret gikk igjennom årsberettningen for landsmøtet. Medlemstallene viste i 2013 en positiv vekst etter to år med negativ utvikling etter en skikkelig ryddeprosess frem til at nå er i en posisjon hvor vi vet helt nøyaktig hvor mange medlemmer vi har. Aktivitetsnivået var i 2013 veldig høyt med høy deltakelse på […]

Les mer »

5. april 2014

Leders tale

Ine Jomaas åpnet med å fortelle om aktivitetsnivået i 2014. Vi skal arrangere 12 leire og 14 interchange dette året! Dette kan vi være stolte over. Sentralstyret har vært involvert i 4 ansettelsesprosesser. Til EVS-prosjektet neste år var det over 60 søkere, og nå har det blitt valgt 2 gode kandidater. Til det nye juniorprosjektet […]

Les mer »