CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til LANDSMØTET 2019

26. april 2015

Valg

Valget 2015 gikk på aklamasjon på posisjoner med bare én kandidat. Kandidat til IPP-komitéleder ble Mikkel Stokke. Medlemmer til juniorkomiteen ble Håkon Vislie og Oline Sæther.

Les mer »

26. april 2015

Vedtak på saker

Landsmøtet kjørte kjapt og greit gjennom de resterende sakene med følgende resultater: Sak 9 ble LM-2015-06a vedtatt med små språkmessige endringer, de andre forslagene ble trukket. Sak 10 ble det stilt et motforslag om å utrede behovet og komme tilbake til RSM som gikk gjennom. Sak 11 ble endret fra forslagsstiller til at sentralstyret skal […]

Les mer »

26. april 2015

Endringsforslag til ny strategi og handlingsplan

Det ble lagt frem et forslag til endring på punkt 2 i forslag til strategi og handlingsplan som fokuserte mer spesifikt på aldersgruppen 18-26. Salen stilte noen spørsmål om tanker og motivasjon rundt endringene. Landsmøtet vedtok endringen og stemte så inn ny handlingsplan for 2016-2018.

Les mer »

26. april 2015

Godkjenninger

Årsrapport og regnskap ble enkelt og greit klappet gjennom av Landsmøtet.

Les mer »

26. april 2015

Søndag morgen

Landsmøtet begynte med en finfin frokost før samling i møtesalen kl. 9. Møteleder Inger Berit gikk gjennom programmet for dagen og kom med noen oppklaringer rundt saksgangen. Det var kommet inn noen forslag til endringer på saker.

Les mer »

25. april 2015

Diskusjon sak 12, vedtektsendringer paragraf 7 og 9

Hordaland har lagt frem forslag om å endre teksten i paragraf 7 og 9 for bedre definere status til lokallag kontra fylkeslag. Landsmøtet stilte spørsmål om bakgrunn. Hordaland pekte på sin unike situasjon med mange lokallag som alle har forskjellig aktivitetsnivå. Ved å bedre definere hva et lag er så vil man også bedre oppfordre […]

Les mer »

25. april 2015

Presentasjon av kandidater på valg

Leder CISV Norge: Ine Anett Jomaas Programansvarlig i sentralstyret: Morten Fossmellem Leder utdanningskomiteen: Fredrik Joachim Gjestland Leder interchangekomiteen: Ranveig Aulie Sørum Leder barneleirskomiteen: Eirin Berge Leder seminarleirskomiteen: Hedvig Samset Leder IPP-komiteen: Camilla Hermansen og Mikkel Stokke Juniorkomiteen NJR: Line Undset Juniorkomiteen medlem: Oline Sæther, Ellinor Bogen, Randi Kristine Nærland og Håkon Vislie Kontrollkomiteen: Sigrid Sulland, […]

Les mer »

25. april 2015

Sak 10 – opprette ny komité

Sak 10 Dette ble en kontroversiell sak hvor Landsmøtet stilte flere spørsmål om behovet rundt en ny komité og hva denne skal gjøre. Et forslag som ble lagt frem var å sette ut tjenesten til en ekstern tjeneste.

Les mer »

25. april 2015

Sak fra Sentralstyret – Revidering av info-file D-41 Disponering av egenkapital

Sentralstyret la frem forslag om endringer i info-file D-41 for å bedre reflektere gjeldende praksis. Landsmøtet stilte spørmål om hvor pengene skal gå, hva er en ekstraordinær utgift. Det ble også fremmet ønsker om at disse pengene fortsatt bør gå til relevante saker i forhold til hvor pengene kom inn fra.

Les mer »

25. april 2015

Energizer!

Etter pause hadde juniorkomitéen en liten energizer med landsmøtet. Gazolina! Hvis du spør kan de sikkert gjennta den for deg.

Les mer »