CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til LANDSMØTET 2019

9. april 2016

Budsjett

Tor Gunnar Saakvitne fortsatte økomonidelen med å legge frem tallene for budsjettet for 2016 (noter). Pundkursen som slo dårlig ut i 2015, kommer til å slå bedre ut i 2016 ved at vi har endret budsjettkurs fra 10 til 12 kroner per pund. Det kom et spørsmål fra salen om å kikke på eventuelle endringer […]

Les mer »

9. april 2016

Regnskapstid

Sentralstyret, ved Tor Gunnar Saakvitne, la frem regnskapet for 2015 (Noter og Revisors berettning). CISV Norge gikk i minus i 2015, hovedsaklig på grunn av uforutsatt fall i kronekurs, som førte til økte utgifter. Ellers var det få kommentarer rundt regnskapstallene. Regnskapet 2015 var betydelig større enn regnskapet for 2014 (og hva 2016 vil bli) […]

Les mer »

9. april 2016

Lunsjtid

Det er ikke bare viktige og gode debatter som foregår på Landsmøtet, deltakerne må også spise. Hotellet vi er på i år har veldig god mat.

Les mer »

9. april 2016

Gjennomgang av årsrapport 2015

Sentralstyret, ved Fredrik Gjestland, gikk gjennom årsrapporten for 2015. Kommentarer fra salen: Ønske om å endre formulering av at CISV er en organisasjon som har et mål om å gå i null til å reflektere av vi ønsker å oppnå noe med arbeidet. Spørsmål om hvilke utgifter vi har i pund som har så stor […]

Les mer »

9. april 2016

Ny daglig leder

Ingrid Louise Grøntvedt fikk ordet for å presentere seg som ny daglig leder. Hun har tidligere vært aktiv i sentrale roller i CISV før hun tredde inn i posisjonen som daglig leder. Arbeidet så langt har gått bra og hun gleder seg til videre arbeid. Vi ønsker henne velkommen.

Les mer »

9. april 2016

Leders tale

Leder Ine Annett Jomaas åpnet med å legge vekt på vertslagets 20-års jubileum. Hilde Fjellvær var bl.a. en av personene som var på oppstartsmøtet til CISV Hedmark. Laget startet lite, men har vokst og er stabilt. Paralelt har CISV Norge 65-års jubileum. Vi gratulerer begge to, spesielt vertskapet. En av de store nye endringene i […]

Les mer »

9. april 2016

Folk på Landsmøtet

9. april 2016

Åpning av Landsmøtet 2016

Da braker det løs igjen. Årets Landsmøte arrangeres, som kjent, på Hamar og landsmøtebloggen er tilbake! Vi skal dekke aktiviten på møtet, vise litt hva som skjer, kanskje noe bilder og mye annet morsomt. Leder Ine Annett Jomaas ønsket velkommet til møtet før hun ga ordet til Mie Storbekken fra Hedmark. Hun ønsket velkommen til […]

Les mer »

15. februar 2016

Velkommen til Landsmøtet 2016

Velkommen til Landsmøtet 2016. Arrangementet holdes på Hamar 9.-10.april og her kan du lese mer informasjon om arrangementet og Landsmøtebloggen.

Les mer »

26. april 2015

Landsmøtet 2016

Landsmøtet 2016 blir i Hedmark til deres 20-årsjubileum. Vi gratulerer og gleder oss til neste år!

Les mer »