CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til LANDSMØTET 2019

14. april 2018

Åpning av Landsmøtet 2018

Da braker Landsmøtet 2018 løs! I år arrangeres Landsmøtet i Sarpsborg og underveis skal det oppdateres her på hva som foregår her på Landsmøtet. Leder Hanne Løge ønsket velkommen til møtet før hun ga ordet til Linda Marie Engsmyr som er varaordfører i Sarpsborg. Hun ønsket velkommen til Sarpsborg før hun snakket om litt om fred […]

Les mer »

25. februar 2018

Landsmøtet 2018

Påmeldingen til Landsmøtet 2018 er åpnet!

Les mer »

10. april 2016

Landsmøte 2017

Landsmøtet 2017 vil bli avholdt i Kristiansand med CISV Vest-Agder som vertskap. Vi gleder oss!

Les mer »

10. april 2016

Valg 2016

Landsmøtet valgte følgende til nye posisjoner: Sentralstyret Nestleder/Risk Manager: Fredrik Joachim Gjestland/Trøndelag (2 år) Utviklingsansvarlig: Turid Regina Dornfest/Hordaland (2 år) Økonomiansvarlig: Knut A. M. Berge/Hordaland (2 år) Vara sentralstyret: Mikkel Stokke/Vestfold (1 år) Komitéledere Informasjon: Henrik Bie/Rogaland(2 år) Mosaikk: Mathilde Sulland/Oslo & Akershus (2 år) Organisasjonsutvikling: Jostein Sydnes/Hordaland (2 år) Step-Up: Bruna Dias/Oslo & Akershus […]

Les mer »

10. april 2016

Vedtak

Landsmøtet samlet seg igjen søndag morgen for å stemme over sakene som ble diskutert på lørdag. Årmeldingen fikk flere nye endringer og ble vedtatt med noen ytterligere endringer. Regnskapet ble vedtatt uten kommentarer. Det ble vedtatt endring i hvilke lokallag som får stemmerett, dvs. kun lokallag som ligger under fylkeslag. Det ble vedtatt endringer i […]

Les mer »

9. april 2016

Kompaz

Inger Berit Hagen presenterte Kompaz for landsmøtet. Kompaz er det nye faste navnet på utvekslingsprosjektet med vi har med Colombia. I motsetning til de tidligere prosjektene produserer de nå filmer som ligger tilgjengelig på nettsiden deres. Ta gjerne en kikk, de lager good shit!

Les mer »

9. april 2016

Presentasjon av personer på valg.

Posisjoner på valg: Sentralstyret Nestleder/Risk Manager: Fredrik Joachim Gjestland/Trøndelag (2 år) Utviklingsansvarlig: (2 år) Økonomiansvarlig: Knut A. M. Berge/Hordaland (2 år) Vara sentralstyret: Mikkel Stokke/Vestfold (1 år) Komitéledere Informasjon: (2 år) Mosaikk: Mathilde Sulland/Oslo & Akershus (2 år) Organisasjonsutvikling: Jostein Sydnes/Hordaland (2 år) Step-Up: Bruna Dias/Oslo & Akershus (2 år) Youth Meeting: Susanne Schrøder/Trøndelag (2 […]

Les mer »

9. april 2016

Sak 9 – Gjennomgang av organisasjonsstrukturen

Youth Meeting kommiteen la frem sak 9, men valgte å komme med endringsforslag umiddelbart. Komitéen uttrykker behov for et tredje medlem av komitéen. Det endrede forslaget ble delt i tre, hvor det blant annet oppfordres om en evaluering av organisasjonsstrukturen. De mener at debatten strengt tatt er større enn de begrensede mulighetene landsmøtet har til […]

Les mer »

9. april 2016

Sak 8 – Vedtektsendring, paragraf 8

Sentralstyret, ved Fredrik Gjestland, la frem et forslag om vedtektsendring for paragraf 8 (Tillegg). Endringsforslaget kommer fra en uklarhet from om ansatte har stemmerett hvis de kvalifiserer for det via deres medlemslag. Kommentarer fra salen: Hordaland mente at det ikke er uklart hva som menes i punkt 3 av paragraf 8c. Det ble en større […]

Les mer »

9. april 2016

Sak 7 – Status medlemssytem

Saken var opprinnelig en orienteringssak, men sentralstyret foreslo å endre til en vedtakssak. (Link til vedlegg) Det kom nylig ny informasjon som gjorde at sentralstyret ønsket å endre fra en orienteringssak til vedtakssak. Det kom i februar informasjon om økonomien til nåværende leverandør, den vakler. Etter litt tekniske problemer fikk landsmøtet presentert tillegsinformasjonen til det […]

Les mer »